Foto: unsplash.com/ Thanos Pal

Viete prečo si z obchodov neodnesiete čerstvé krájané potraviny vo vlastných nádobách?

Drvivá väčšina plastového odpadu pochádza z jednorazových obalov. Sáčky na rožky, sáčky na zeleninu, sáčky na ovocie, balené sú takmer všetky potraviny. Špecifické sú však čerstvé potraviny, ktoré sa dostanú do obalov len na krátky čas, za ktorý prejdeme z obchodu domov. Jednorazové obaly končia v koši a následne na skládke.

Potrebujeme sa zbaviť jednorazových obalov a obchodné reťazce by mali ísť príkladom. Čoraz častejšie pozorujeme nesmelé kroky supermarketov, ktoré pod tlakom verejnosti ponúkajú možnosť bezobalového nákupu zeleniny a ovocia.

foto: TASR.sk

My sme ale prišli do obchodov s vlastnou nádobou na čerstvo nakrájaný syr, šunku a šaláty. Pýtali sme sa, či si môžeme tieto potraviny odniesť vo vlastnej nádobe. Odpoveď bola ‘NIE’ v každej nami navštívenej prevádzke Billy, Kauflandu, Tesca a Coop Jednoty.

Platné zákony SR nezakazujú predaj potravín do vlastných nádob, preto sme pátrali po dôvode, prečo takýto predaj zakazujú obchodné reťazce. V oblasti kvality potravín vydáva odporúčacie stanoviská Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ktorú sme oslovili. Rovnako sme oslovili aj jednotlivé obchodné reťazce. Ich odpovede si môžete prečítať nižšie.

Odpovedá Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Platné právne predpisy nezakazujú predaj potravín a pokrmov do nádob, či obalov prinesených spotrebiteľovi. Avšak je na rozhodnutí prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, či takýto spôsob predaja potravín či pokrmov má v ponuke služieb a umožní ho konečnému spotrebiteľovi,“ vyjadrila sa pre interez.sk Paulína Kojnok, vedúca osobného úradu ŠVZS SR.

Ďalej dodáva: „Na druhú stranu platné právne predpisy neobsahujú ani oprávnenia pre konečného spotrebiteľa predaj do prinesených nádob či iných obalov na prevádzkovateľovi maloobchodu vynucovať.

foto: unsplash.com/ Thanos Pal

Hlavný faktor zohráva kvalita potravín, ktorú je povinný zabezpečiť výrobca, ako aj prevádzkovateľ predaja. Predajca by nemal možnosť kontrolovať hygienický stav prinesených obalov a nemal by tak ani možnosť zabezpečiť zdravotnú nezávadnosť potravín pri ich predaji. V konečnom dôsledku by bola vylúčená akákoľvek možnosť preukázania zdroja kontaminácie potravín a zodpovednosti za ohrozenie/poškodenie zdravia. Čo môže byť následne problematické pri riešení prípadných reklamácii.

Prevádzkovateľ nemá možnosť ovplyvniť hygienický stav prinesených nádob/obalov a ich vhodnosť pre styk s potravinami, alebo ich vhodnosť z hľadiska udržania kvalitatívnych parametrov danej potraviny, čo môže byť následne problematické pri riešení prípadných reklamácií. Pri použití vlastných obalov by nielenže nebolo možné zachovať reťazec ochrany zdravotnej bezpečnosti od výrobcu po predaj potraviny, ale bola by vylúčená akákoľvek možnosť preukázania zdroja kontaminácie potraviny a zodpovednosti za ohrozenie, resp. poškodenie zdravia pri vzniku ochorenia.“

Záverečné stanovisko Štátnej veterinárnej a zdravotnej správy SR znie:S dôrazom na zabezpečenie kvality a zdravotnej neškodnosti predávaných potravín a ochrany zdravia konzumentov, v súčasnosti neodporúčame predaj do obalov prinesených zákazníkmi.

foto: TASR.sk

Odpovedá Kaufland

Na základe odporúčania štátnych orgánov a kvôli zabezpečeniu kvality a zdravotnej neškodnosti predávaných potravín a ochrany zdravia zákazníkov nepovoľujeme použitie vlastnej nádoby na syry, šunky a mäsové výrobky,“ vyjadrila sa pre nás Lucia Langová, hovorkyňa obchodného reťazca Kaufland. 

Odpovedá Billa

Zaoberali sme sa aj myšlienkou akceptovania vlastných vreciek a nádob od zákazníkov, avšak s dôrazom na zabezpečenie kvality a zdravotnej neškodnosti predávaných potravín a ochrany zdravia konzumentov, nám Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúčal povolenie predaja do obalov prinesených zákazníkmi,“ vyjadrila sa pre nás Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa obchodného reťazca Billa. 

Odpovedá Tesco

V súvislosti s využívaním vlastných dóz na potraviny pri nakupovaní sme si vyžiadali stanovisko kompetentných autorít na Slovensku, ktoré nám dali zamietavé stanovisko kvôli možnej kontaminácii potravín. Keďže je pre nás zdravie a bezpečnosť zákazníkov na prvom mieste, budeme sa snažiť s kompetentnými orgánmi nájsť vhodné riešenie tak, aby sme zákazníkom mohli vyjsť v ústrety,“ vyjadrila sa pre nás Michaela Lehotská, koordinátorka pre komunikáciu reťazca Tesco. 

Odpovedá Coop Jednota

Myšlienkou podpory nákupu do vlastných obalov sme sa zaoberali, ale na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva z dôvodu zabezpečenia kvality a zdravotnej neškodnosti potravín ho nepovoľujeme. Zdravie a bezpečnosť zákazníkov je u nás na prvom mieste,“ vyjadril sa pre nás pre nás Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko

Všetky nami oslovené obchodné reťazce sa zhodujú v odpovedi, odvolávajú sa na záverečné stanovisko Štátnej veterinárnej a zdravotnej správy SR, ktorá neodporúčame predaj do obalov prinesených zákazníkmi.

8
Uložiť článok
Komentovať