Ilustračná foto: Pixabay

Koronavírusy sú bežnejšie, ako sa nám môže zdať.

Mnohí z nás počuli o koronavíruse iba v súvislosti so súčasnou pandémiou. Tieto vírusy sú však častejšie, ako by sa nám mohlo na prvý pohľad javiť. Potvrdzuje to aj nový výskum vedcov, ktorý odhalil šesť úplne nových koronavírusov. 

Nie sú prepojené so SARS-CoV-2

Vedci v rámci programu s názvom Smithsonian’s Global Health Programme objavili šesť nových koronavírusov v netopieroch pri výskume v Mjanmarsku. Aj keď patria do rovnakej skupiny ako nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, tieto koronavírusy s ním nie sú geneticky prepojené. Rovnako nie sú prepojené ani so SARS či MERS, ako uvádza portál Phys.

Tieto zistenia uverejnené vo vedeckom časopise Plos One pomáhajú vedcom pochopiť rozmanitosť koronavírusov u netopierov, no sú tiež veľmi významné pri detekcii, prevencii a reakcii na choroby, ktoré môžu ohrozovať verejné zdravie tak, ako je to teraz v dôsledku pandémie.

Ilustračná foto: Pixabay

Vírusové pandémie nám pripomínajú, ako úzko súvisí ľudské zdravie so zdravím voľne žijúcich živočíchov,” uviedol Marc Valitutto, hlavný autor štúdie. “Na celom svete ľudia prichádzajú do kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami, takže čím viac budeme rozumieť vírusom, tým lepšie môžeme znížiť ich pandemický potenciál,” dodal.

Viac ako 750 vzoriek

Vedci zamerali svoj výskum na lokality v Mjanmarsku, kde je veľká pravdepodobnosť, že ľudia sa v dôsledku zmien vo využívaní pôdy dostanú do kontaktu s voľne žijúcimi živočíchmi. Z rôznych lokalít v krajine odobrali viac ako 750 vzoriek slín a stolice netopierov. Pri analýze a porovnaní vzoriek objavili šesť úplne nových koronavírusov a tiež jeden, ktorý nikdy predtým v Mjanmarsku objavený nebol.

Ilustračná foto: Pixabay

Odhaľujú vírusové hrozby

Aby sa lepšie pochopili riziká nových koronavírusov, budú potrebné ďalšie štúdie. Tie vyhodnotia ich potenciál prenosu na iné živočíšne druhy či na ľudí. Vedci tiež uvádzajú, že je potrebné v rámci verejného zdravia robiť dohľad nad populáciami netopierov, aby sa rýchlo odhalili potenciálne vírusové hrozby.

Mnohé koronavírusy síce nemusia predstavovať riziko pre ľudí, no aj tak, keď ich identifikujeme včas pri ich zdroji, máme cennú príležitosť preskúmať choroby, ktoré spôsobujú,” uvidela spoluautorka štúdie Suzan Murray. “Ostražitý dohľad, výskum a vzdelávanie sú najlepšími nástrojmi, ktorými sa dá predchádzať pandémiám,” dodala.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )