Ilustračné foto: Unsplash

Toto tlačivo je potrebné zaslať do 15. júla.

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne s bydliskom mimo Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska by nemali zabudnúť na povinnosť doručiť tzv. Potvrdenie o žití. Toto tlačivo je potrebné zaslať do 15. júla. Sociálna poisťovňa pripomína týmto dôchodcom povinnosť doručiť uvedené potvrdenie v pravidelných intervaloch, najbližší termín je práve v polovici tohto mesiaca.

„Sociálna poisťovňa na základe toho môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú dostupné na webstránke

Ak dôchodcovia nemajú k dispozícii formulár s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť a doručiť navrhnutým spôsobom. Po stiahnutí formulára podľa krajiny, v ktorej žijú, zašlú vyplnené, podpísané a úradne overené potvrdenie poštou na ústredie Sociálnej poisťovne v Bratislava, alebo elektronicky na [email protected]. Potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne.

„Sociálna poisťovňa vyplácala v 1. štvrťroku 2024 do cudziny viac ako 36,5-tisíca dôchodkov, z toho do mimo EÚ/EHP 3 840 dôchodkov pre 3 622 poberateľov,“ priblížil Martin Kontúr. „Najviac z nich doručila do Kanady (1 491 dôchodkov), nasledujú USA (1 091 dôchodkov) a Austrália (850 dôchodkov),“ dodal.

Uložiť článok

Najnovšie články