Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Slováci v triedení odpadu excelujú, čísla sú príjemným prekvapením.

Deväť z desiatich Slovákov, teda 87 percent, triedi odpad pravidelne. Vyplýva to z prieskumu pre spoločnosť Envi – Pak, ktorý v júni na vzorke 1 000 respondentov uskutočnila prieskumná agentúra Mnforce.

Foto: Unsplash

V výsledkov vyplýva, že spomedzi jednotlivých komodít triedia Slováci najčastejšie plasty. Až tri štvrtiny (80 %) opýtaných uviedlo, že tento odpad vytriedi vždy. Sklo či papier tiež vždy vytriedi viac ako dve tretiny respondentov. Najmenej triedia Slováci elektroodpad a batérie (54 %), kovy (51 %) a bioodpad (41 %). V tlačovej správe o tom informovala Katarína Kretter zo spoločnosti Envi – Pak.

Stále rozhoduje cena

Foto: Unsplash

Pre tri štvrtiny (75 %) ľudí je cena výrobku dôležitejšia ako obal vyrobený z recyklovaného materiálu. Prieskum tiež ukázal, že na ceny produktov citlivejšie reagujú najmä ľudia s nižším vzdelaním. Čoraz viac ľudí však pri kúpe výrobkov kladie dôraz na ekologické parametre materiálov, z ktorých je produkt alebo jeho obal vyrobený. To, či je produkt zabalený v recyklovateľnom obale, si všíma 63 percent respondentov a 70 percent opýtaných preferuje možnosť nákupu bezobalových výrobkov.

Podľa prieskumu väčšinu opýtaných zaujíma aj to, či a ako sa odpad po vytriedení ďalej recykluje. Odpad triedia najmä ľudia s vyšším vzdelaním a ľudia žijúci v rodinných domoch. Prieskum ukázal, že mladí ľudia triedia odpad menej.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )