Heinrich Frank

V Južnej Amerike objavili geológovia tajomné tunely, ktoré boli pravdepodobne vykopané prehistorickým zvieraťom. Bližšie štúdie ukázali, že išlo o obrovského predchodcu leňocha.

Profesor Henrich Theodor Frank narazil na tajomný tunel úplnou náhodou. Keď cestoval v Brazílii po diaľnici, všimol si pri ceste podozrivú dieru. Najprv pri nej ani nezastal, no o pár týždňov sa k diere vrátil. Tu začal jeho výskum tajomných tunelov v Južnej Amerike.

Tunel, v ktorom mohol stáť dospelý človek, javil známky toho, že bol vykopaný zvieraťom, keďže steny boli pokryté stopami po pazúroch. Keď sa snažil nájsť geologické vysvetlenie pre existenciu tunelu, nepodarilo sa mu nájsť žiadne. Následný výskum ukázal, že tunel bol vykopaný v období paleolitu prehistorickým predchodcom leňocha.

Heinrich Frank

V roku 2010 ďalší geológ našiel obrovskú jaskyňu pod kopcom v Bolívii. Jaskyňa vykazovala podobné vlastnosti ako tunel v Brazílii. Táto jaskyňa bola oveľa väčšia a pôvodne si myslel, že bola vytvorená vodou, v skutočnosti išlo o najväčší tunel vytvorený takýmto spôsobom. Hlavné chodby sú vysoké viac ako 180 centimetrov a celková dĺžka tunelu presahuje 600 metrov. Predpokladá sa, že tunel nebol vyhĺbený jedným zvieraťom, ale viacerými generáciami tvorov.

Heinrich Frank

Po týchto nálezoch začal Henrich so svojimi žiakmi hľadať ďalšie tunely vytvorené týmto spôsobom. V okolí prvého nálezu našiel množstvo ďalších tunelov, mnoho z nich zasypaných usadeninami spôsobenými výstavbami v okolí. So svojimi žiakmi našli viac ako 1500 ďalších tunelov a stále nachádza ďalšie.

Heinrich Frank

Podľa Profesora Franka boli najväčšie tunely vykopané prehistorickým leňochom, zatiaľ čo iní vedci sa domnievajú, že by tunely mohli mať na svedomí obrovské pásavce. V tuneloch sa našli pozostatky kostí pásavcov, ale ich veľkosť nezodpovedá veľkosti zvieraťa, ktoré mohlo vykopať tak veľký tunel. Geológovia sa domnievajú, že tieto tunely mohli byť vykopané pre 8 až 10-tisíc rokmi, čo by korešpondovalo s obdobím, kedy obrovské leňochy a pásavce žili.

Wikimedia Commons

Tieto tunely sú typické pre juh Brazílie, ale našli sa aj v ďalších juhoamerických krajinách. Prekvapivo, ani jeden z takýchto tunelov nebol objavený v Severnej Amerike. Otázkou zostáva, či prostredie Severnej Ameriky nebolo vhodné pre život týchto tvorov, alebo tam len nikto podobný tunel zatiaľ nenašiel.

Pozri aj: Záhada ostrova Por-Bajin: Nik netuší, kto 1 300 rokov starú pevnosť v strede sibírskeho jazera vybudoval a k čomu slúžila

interez.sk (Martin Majdák) unbelievable-facts.com