Foto: pixabay

Väčšina z nás nemá osobnú skúsenosť so psychedelickými látkami.

Čoraz viac sa však skúmajú nielen negatívne, ale aj pozitívne účinky na telo a myseľ človeka, ktoré tieto látky vyvolávajú. Najnovšie výskumy ukazujú, že stavy vyvolané psychedelickými látkami sa podobajú tým náboženským.

Vplyv psychedelík môže byť aj pozitívny

Nedávno sme priniesli článok o tom, že mikrodávky LSD môžu pôsobiť ako analgetikum a môžu pomôcť pri liečbe psychiatrických porúch, píše portál Maps. Ďalší výskum zas porovnáva stav po užití psychedelík so stavom vyvolaným hlbokým spirituálnym zážitkom, informuje štúdia publikovaná prostredníctvom časopisu Journal of Psychoactive Drugs. Aj tieto štúdie sú dôkazom toho, že užívanie psychedelík môže mať nielen negatívny, ale aj pozitívny vplyv, píše portál Pubmed.

Foto: unsplash

V rámci jedného z výskumov odborníci skúmali prežívanie 288 jedincov, ktorí užili psychedelickú látku, uvádza web Science Alert. Úlohou účastníkov bolo vyplniť dotazník pozostávajúci z 30 otázok s názvom Revised Mystical Experiences Questionnaire (MEQ30) Ukázalo sa, že časť z nich mala počas vplyvu LSD alebo psilocybínu hlboký spirituálny zážitok. Zdá sa teda, že stavy vyvolané užitím psychedelík, ale aj hlboký spirituálny zážitok vyvolaný bez nich, má na náladu a pocity človeka podobný vplyv.

Zmenilo sa vnímanie seba, ale aj sveta

Ľudia, ktorí v dotazníku MEQ30 dosiahli vyššie skóre, prežívali subjektívne silnejšie spirituálne zážitky ako tí, ktorí mali nižšie skóre. Svoje zážitky častejšie popisovali ako mystické a významné pre ich osobnosť. Napríklad, viac si uvedomovali svoj vnútorný svet a mali pocit transcendencie času a priestoru.

Foto: unsplash

Pre PsyPost sa vyjadril psychológ Samuli Kangaslampi z Fínska, ktorý hovorí, že silný subjektívny zážitok podobný spirituálnemu zážitku sa môže dostaviť už po prvom užití psychedelickej látky. To môže viesť k zlepšeniu vzťahu s vlastným „ja“, ale aj k zmene toho, ako vnímame ľudí a svet okolo seba. V súčasnosti vedcov zaujíma, aké sú dlhodobé účinky, ktoré môže užívanie psychedelík v kontrolovaných podmienkach vyvolať.

Výskum uvádza, že ľudia, ktorí zažili po užití psychedelickej látky spirituálny stav, sa cítili celkovo lepšie a svoje pocity popisovali ako pozitívnejšie než tí, ktorí podobný zážitok nemali.

V ďalšom výskume sa chcú vedci okrem iného zamerať aj na to, ako sa tieto zážitky a pocity líšia u ľudí z rôznych kultúr či zázemí. Problémom však je, že stále ide o subjektívny zážitok a popis, ktorý vedci nemôžu presne zmerať, ostáva im len spoliehať sa na popis zážitkov, ktorý im poskytnú účastníci výskumu.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )