Ilustračné foto: Unsplash / TASR

Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) dnes zverejnila novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na obnovu starších rodinných domov. Cieľom výzvy je zvýšiť energetickú hospodárnosť až 30-tisíc rodinným domom. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla. Informovalo o tom v tlačovej správe Ministerstvo životného prostredia SR.

Nová výzva je proklientsky orientovaná, prináša 75 % pomoc do maximálnej výšky 15-tisíc eur. Hlavnou požiadavkou je, aby majiteľ rodinného domu ušetril minimálne 30 % primárnej energie. Ak žiadateľ po obnove domu preukáže vyše 60 % úsporu, získa aj bonus vo výške 4-tisíc eur. Agentúra životného prostredia zabezpečila prípravu a realizáciu programu, taktiež ju urobila jednoduchšiu a dostupnejšiu. K žiadosti stačí len občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby.

Podmienky sa zmenili

Po žiadateľovi sa už nevyžaduje doklad o trvalom pobyte a nevyžaduje sa ani energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie. Majitelia rodinného domu majú od podpisu zmluvy tri mesiace na jej vybavenie.

Ilustračná foto: Unsplash

„Záujmom SAŽP je, aby do 31. júla zazmluvnila 10-tisíc ľudí, preto posilnila kapacity o desiatky zaškolených pracovníkov. K dispozícii sú aj naďalej regionálne centrá a Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR, kde žiadatelia dostanú kvalitné poradenstvo. Cieľom agentúry je, aby do 30 dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení, či nesplnení podmienok,“ uviedlo ministerstvo.

Prihlasovanie sa spustí od 24. apríla 2023

Agentúra životného prostredia chce dosiahnuť, aby sa podrobné informácie dostali v čo najkratšom čase k tým majiteľom starších rodinných domov, ktorí nemajú prístup k internetu. Agentúra listom vyzvala k spolupráci aj samosprávy. SAŽP plánuje v každom regióne stretnutia s primátormi a starostami, aby informovala o možnostiach a podmienkach získania finančného príspevku. Od apríla ich zároveň bude pravidelne informovať na webstránke, ale aj prostredníctvom newslettera a cez sociálne siete.

Najnovšie články