Sochárske umenie je tu od nepamäti, snažíme sa ho zachovať pre ďalšie generácie, renovujeme, staráme sa. Tieto umelecké diela nám mnohokrát skrášľujú mestá, vracajú...

Sochárske umenie je tu od nepamäti, snažíme sa ho zachovať pre ďalšie generácie, renovujeme, staráme sa. Tieto umelecké diela nám mnohokrát skrášľujú mestá, vracajú nás v čase späť do histórie. Čo sa ale deje, keď sa pri „nahých“ sochách vyskytneme ako turisti? Tu je niekoľko názorných ukážok. A netvárte, že ste to nikdy neurobili, prípadne nechceli urobiť v kútiku duše aj vy! 

socha 1
shanghaiist.com

Princess Iron Fan, socha na ktorej hneď vidno obľúbené miesto turistov.

socha 2
wikipedia.org

Victor Noir, francúzsky žurnalista. Čo myslíte, kde sa ho na soche turisti najradšej dotýkajú?

socha 3
dailymail.co.uk

Bronzová socha manželky Jü Veľkého.

socha 4
forgetomori.com

Nevinné úsmevy v pozadí.. Adama.

socha 5
imgur.com