Ilustračná foto: Wpcpey / CC BY-SA

Môže dokonca pomáhať šíriť koronavírus.

Keď zvyčajne v spravodajstve vidíme zábery z masových protestov odohrávajúcich sa v mnohých mestách sveta, polícia či zásahové zložky na ich potlačenie používajú slzný plyn. Tento plyn však nie je vôbec neškodný. 

Čo je to slzný plyn?

Používanie slzného plynu je bežné a rozšírené proti demonštrantom, ktorých nie je možné inak upokojiť. Nová správa od výskumníkov z univerzity v Toronte však tvrdí, že je najvyšší čas, aby prišlo k zákazu používania slzného plynu. Ten dokonca môže spôsobiť aj šírenie koronavírusu, uvádza portál Science Alert.

Podľa Maiji Fiorantovej, medzinárodnej výskumníčky v oblasti ľudských práv, síce existujú medzinárodné usmernenia upravujúce používanie slzného plynu, avšak sú napísané veľmi voľne a sú tak neúčinné pri obmedzení jeho zneužívania.

Ilustračná foto: Wpcpey / CC BY-SA

Aj obchod so slzným plynom je na celom svete do značnej miery neregulovaný a vo výsledku tak často nie je ani jasné, aké chemikálie sa nachádzajú v jednotlivých nádobách obsahujúcich slzný plyn a hlavne, aká je ich toxicita. Nie je tiež jasné, či už boli testované a či sú bezpečné.

Môže šíriť koronavírus

Najčastejšie sa používa plyn CS 2Chlórbenzylidénmalononitril. Ten spôsobuje pri kontakte pálenie v očiach, hrdle a nose, slzenie, zhoršené dýchanie a kašeľ.

Stále nie je jasné, ako tento plyn vplýva na človeka, najmä ak je mu vystavovaný dlhodobo. V posledných rokoch však boli zverejnené neuspokojujúce výsledky. Štúdia americkej armády z roku 2014 zistila, že aj keď bol človek slznému plynu CS vystavený iba raz, výrazne sa tým zvyšujú šance na rozvoj respiračných chorôb ako je chrípka alebo bronchitída.

Ilustračná foto: Wpcpey / CC BY-SA

Vedci poznamenávajú, že sú to vírusové ochorenia zasahujúce pľúca, rovnako ako je aj ochorenie COVID-19. To znamená, že používanie slzného plynu je v súčasnosti dosť rizikové. Slzný plyn tiež spôsobuje silný kašeľ, čo môže mať za následok šírenie koronavírusu, ak je nakazená osoba vystavená účinkom slzného plynu.

Aj americkí odborníci na verejné zdravie vyzvali políciu, aby v čase pandémie nepoužívala slzný plyn pre riziko jej rozširovania a zároveň pre oslabenie pľúc, čo je v čase pandémie obzvlášť nebezpečné.

Plyn môže zasiahnuť aj iných

Správa uvádza, že použitie slzného plynu na verejnosti, môže vplývať nebezpečne aj na ľudí, voči ktorým plyn nebol úmyselne použitý. Používanie slzného plynu v okolí nemocníc či škôl môže byť tiež nebezpečné.

Granáty so slzným plynom. Foto: Birhanb / CC BY-SA

V Hong Kongu museli byť koncom minulého roka školy a nemocnice vyprázdnené a bolo potrebné vymeniť ventilačný systém, lebo do nich presiakol slzný plyn použitý voči demonštrantom.

Mučenie podľa Amnesty International

Ak je dávka plynu dostatočne vysoká a použitá nevhodne, môže prísť k zlyhaniu dýchania a smrti. Toto riziko narastá najmä pri použití v uzavretých priestoroch. Napriek tomu sa hojne používa vo väzniciach, ktorých priestory sú zvyčajne uzavreté.

Amnesty International tiež uvádza, že jeho použitie môže byť v niektorých prípadoch označené ako mučenie.

Najväčší problém v prípade slzného plynu je, že neexistujú regulácie jeho používania. Malo by sa dbať na jeho zloženie a výrobca by mal garantovať jeho neškodnosť na ľudský organizmus. To sa však zatiaľ nedeje.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )