Slovensko zakáže predaj jednorázových plastov

Slovensko zakáže predaj jednorázových plastov, foto: Pixabay

Odpad, ktorý bol vyzbieraný oddelene na účely opätovného využitia a recyklácie, bude zakázané spaľovať.

 Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú Ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Novela obsahuje aj prisľúbený zákaz niektorých jednorazových plastov, o ktorom sa hovorilo v apríli.

Zmeny čakajú aj obce, ktoré si uplatňujú výnimku a neumožňujú svojim obyvateľom separovať bioodpad. Od roku 2023 by výnimky nemali byť možné. Skládkovanie nespracovaného biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia,” vysvetľuje rezort.

foto: Pixabay

Novela tiež od roku 2021 zakazuje uvádzať na trh plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu. “Zákaz uvádzať na trh sa vzťahuje aj na oxodegradovateľné plasty, pretože tento druh plastu nie je biologicky rozložiteľný a rozkladá sa na mikroplasty, ktoré znečisťujú životné prostredie,” dodalo ministerstvo.

4
Uložiť článok
Komentovať