Ilustračná Foto: TASR - Ján Krošlák

Na Slovensku sa nájdu aj takí, ktorí žiadajú lekárov o falšovanie dokumentov.

Slovenská lekárska komora (SLK) odsudzuje falšovanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19. Súčasne však v záujme lekárov žiada kompetentné úrady o odpoveď či upresnenie niektorých otázok, ktoré sa týkajú testovania na prítomnosť koronavírusovej infekcie. Informoval o tom v tlačovej správe prezident komory Pavel Oravec.

Podľa jeho slov sa falšujú najmä lekárske správy o prekonaní choroby, potvrdenia o negatívnych alebo pozitívnych testoch, o dodržiavaní karantény, o výnimke z nosenia rúšok či potvrdenia súvisiace so školskou dochádzkou a prípadnou OČR rodiča.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Lekári žiadajú o sprísnenie niektorých postupov

Práve v súvislosti s týmito potvrdeniami komora žiada Úrad verejného zdravotníctva, aby zverejnil, či izolovaný pozitívny antigénový test bude trvale zaznamenaný v databáze Národného centra zdravotníckych informácií ako asymptomatická choroba bez ohľadu na pracovisko, ktoré realizuje test a bez ohľadu na pravosť dokumentácie.

Ďalej tiež žiadajú jednoznačné spresnenie, či neoprávnené uskutočnenie testov je trestný čin alebo priestupok, a tiež či jeho skutočne prítomná pozitivita alebo negativita je akceptovateľná pre vystavenie rôznych potvrdení. Je to dôležité vedieť vzhľadom na to, že niektorí lekári robia sériové testovanie bez odsúhlasenia Úradom verejného zdravotníctva a odsúhlaseným výrobcom testu. SLK zároveň žiada o upresnenie toho, dokedy je oprávnená práceneschopnosť či OČR vydaná lekárom na základe falošného potvrdenia testu.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Falšuje sa zdravotná dokumentácia

Oravec tiež pripomenul, že pandémia nemení zákonný postup, ktorý sa uplatňoval už v minulosti pri falšovaní zdravotníckych dokladov. Ak ide o trestný čin, rieši sa to zákonným postupom orgánmi mimo pôsobnosti komory lekárov. Ak ide o priestupok, taká situácia sa rieši podľa charakteru previnenia na úrovni okresných úradov alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

V súvislosti s reakciou komory na podobné previnenia Oravec uviedol, že SLK bude riešiť každý podnet z hľadiska etiky a z hľadiska svojich ďalších kompetencií voči členom komory a s obmedzenými kompetenciami aj voči nečlenom. Podnet však musí obsahovať konkrétny opis previnenia so všetkými podstatnými údajmi lekára, ktorý sa mal previniť a nesmie byť anonymný. V takom prípade komora postúpi podnet, ak to bude nutné, aj iným orgánom alebo inštitúciám.

0
Uložiť článok
Komentovať