Foto: See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons / Profimedia

Jedna z najhorších mučiacich techník v histórii ľudstva nepoznala štipku zľutovania.

V našej histórii nájdeme zmienky o najrôznejších mučiacich technikách, ktoré spôsobovali nevýslovné fyzické alebo aj psychické utrpenie. Medzi ne patrí aj sťahovanie z kože zaživa, ktorého prvé zmienky siahajú do dávnej minulosti. Mnohí si túto praktiku spájajú so seriálom Game of Thrones, v ktorom sa tiež objavila. Ani zďaleka však nepochádza z hláv scenáristov, pretože bola tragickou realitou aj v skutočnosti. 

V článku sa dozviete aj:

  • kedy sa objavili prvé známe prípady zvliekania ľudí z kože;
  • aký bol priebeh tejto mučiacej praktiky;
  • prečo obete najprv varili alebo nechávali páliť na slnku;
  • v dôsledku čoho ľudia stiahnutí z kože umierali;
  • prečo sa snažili sťahovať kožu „v jednom celku“.

Jedna z najbolestivejších mučiacich techník

Koža je najväčším orgánom ľudského tela a ako vysvetľuje Zzz, zastáva mnohé dôležité ochranné funkcie. Preto je život človeka mimoriadne podstatná. V hlavách ľudí však skrsla myšlienka jej stiahnutia a spôsobenia veľkého utrpenia, čo napokon aj zrealizovali.

Sťahovanie z kože, po anglicky „flaying“ či „skinning“, ktoré prebiehalo za živa, alebo v niektorých prípadoch aj po smrti obete, sa považuje za jednu z najbolestivejších mučiacich techník, uvádza All That’s Interesting. Tento spôsob týrania bol známy už v staroveku, no objavil sa aj v Číne za čias dynastie Ming, ktorá tu vládla v rokoch 1368 až 1644.

Akú bolesť zažíval mučený týmto nehumánnym spôsobom, opísať slovami pravdepodobne nikto nedokáže. O jej brutalite však svedčí už iba priebeh sťahovania z kože.

Foto: See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

Pred stiahnutím kože mohli človeka uvariť alebo ho nechávali spáliť na slnku

History Collection opisuje, že obete boli najprv vyzlečené úplne donaha a pripútané rukami aj nohami, čo zabezpečilo, že sa stali v podstate nehybnými. Keďže cieľom tejto praktiky bolo spôsobiť mučenému čo najväčšiu bolesť, v mnohých prípadoch sa ako prvá sťahovala koža z tváre. Dôvod bol jednoduchý. Obeť bola ešte pri vedomí, a tak zažívala obrovské utrpenie. Nebolo to však pravidlom a mohlo sa začínať s inými časťami tela. Kat pracoval s ostrým nožom a tento proces niečo trval. Takže o rýchlej a bezbolestnej smrti nemôžeme hovoriť, práve naopak.

Aby kat dokázal kožu ľahšie „oddeliť“ od človeka, niekedy bola obeť pred sťahovaním kože varená, čo ju zmäkčilo a išla ľahšie „dolu“. MyLawQuestions uvádza aj druhý spôsob „prípravy“ obete na stiahnutie z kože. Pri ňom bola držaná na horúcom slnku za účelom spálenia kože, ktoré ju tiež malo zmäkčiť.

Príčin smrti mohlo byť viacero

Smrť nastávala v dôsledku niekoľkých vecí. Príčinou mohol byť samotný šok z pociťovanej bolesti, podchladenie či strata obrovského množstva krvi.

Ak náhodou mučiaci prežil samotný akt sťahovania z kože, o život ho mohla pripraviť aj zúrivá infekcia. A kým smrť infekciou nastala, mohlo prejsť aj niekoľko dní. To znamená, že človek mohol byť po stiahnutí z kože pri živote aj celé hodiny či dokonca dni.

Podľa vysvetlenia History Collection spôsobovalo sťahovanie z kože obrovskú bolesť, pretože odkrylo nervy a cievy, ktoré sa inak skrývajú pod kožou a sú mimoriadne citlivé. V niektorých prípadoch sa snažili kožu z človeka stiahnuť v „jednom kuse“, aby sa z nej následne stal odstrašujúci symbol.

Koža sa sťahovala aj po smrti

Sťahovanie z kože vykonávané po smrti mohlo byť napríklad súčasťou rôznych rituálov alebo ako znak nadradenosti pred nepriateľom.

Foto: Jusepe de Ribera, Public domain, via Wikimedia Commons

História tejto praktiky siaha ďaleko do minulosti

Čo sa týka histórie sťahovania z kože, zaznamenali ju už kamenné rytiny pochádzajúce z čias Novoasýrskej ríše z obdobia približne 800 rokov pred naším letopočtom. All That’s Interesting spomína, že boli na nich vyobrazení bojovníci sťahujúci kožu z väzňov. Tým sa zaradili medzi jednu z prvých kultúr, ktorá mučenie vykonávala.

Napríklad, asýrsky kráľ Aššurnasirpal II. potrestal ľudí, ktorí sa proti nemu postavili, práve stiahnutím z kože. Ako uvádza Erika Belibtreu z Biblickej archeologickej spoločnosti, nezostalo to iba pri samotnom mučiacom akte, ale následne dal kráľ kusy stiahnutých ľudských koží rozvešať. Tým vyslal varovanie ostatným, ktorí by sa náhodou chceli rozhodnúť ísť tiež proti nemu.

V Číne za vlády dynastie Ming zas dal cisár Taizu zabiť 40-tisíc ľudí a niektorí z nich boli aj stiahnutí z kože. Ich kusy boli rovnako vystavené ľuďom na oči a slúžili ako signál ďalším, ktorí by sa ho rozhodli nerešpektovať.

Najnovšie články