Foto: Andrew Miskelly/Twitter

Zachytiť gravitačné vlny je poriadne zložité.

Gravitačné vlny sú zaujímavým fenoménom. Vo fyzike ide o poruchu v zakrivení časopriestoru generovanú zrýchlenými hmotami, ktoré sa šíria ako vlny smerom od ich zdroja pri rýchlosti svetla. Navrhol ich Henri Poincaré a následne ich predpovedal v roku 1916 Albert Einstein na základe jeho všeobecnej teórie relativity. Gravitačné vlny však môžu vznikať aj v atmosfére a sú známe tiež ako vztlakové vlny. 

Či už sú to gravitačné vlny vo fyzike alebo meteorológii, obidva javy sú vzácne na pozorovanie. Ako uvádza portál Science Alert, atmosféra našej Zeme podlieha dynamike tekutín. Gravitačné vlny sú fyzikálnym javom, pri ktorom sa vlny vytvárajú v akomkoľvek tekutom médiu, ako sú napríklad vlny na pláži alebo vlnky v pohári s vodou.

Vyskytujú sa ale aj vo väčšom meradle, napríklad aj v našej atmosfére a nazývajú sa preto gravitačné, keďže na ne pôsobí gravitácia Zeme. Sú vytvárané prekážkami v prúdení vzduchu, ako sú napríklad pohoria a zrážkami medzi vzduchovými oblasťami rôznych teplôt. A práve toto zachytil japonský satelit nad západnou Austráliou.


Meteorologickému satelitu Himawari-8 sa podarilo zaznamenať búrku na severozápade Austrálie. Z nej prúdil studený vzduch smerom k teplejšiemu vzduchu na povrchu Zeme. To spôsobilo spomínané gravitačné vlny. Tie je možné sledovať až dovtedy, kým sa narušenie v prúdení vzduchu nevyrovná.


Vlny môžeme vidieť vďaka oblakom, ktoré sa pohybujú smerom na Indický oceán. Aj keď tieto vlny nie sú nezvyčajné, nezvyčajné je to, že sa ich podarilo takto zaznamenať. V dutine, ktorá ostala za vlnami, je tiež možné pozorovať prach z púštnej oblasti Pilbara, kde vietor spôsobil veľkú púštnu búrku.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )