Ilustračná snímka: Pixabay

Viete, ako sa v minulosti nazývali niektoré predmety či miesta? Otestujte svoje znalosti v dnešnom kvíze.

Prirodzeným vývojom jazyka dochádza k odsunutiu určitých slov na okraj slovnej zásoby. Neznamená to, že by veci, ktoré pomenúvajú, zanikli, ale postupom času ich nahradili novšie ekvivalenty. Slovenský jazyk obsahuje taktiež nepreberné množstvo podobných slov, ktoré sa nazývajú archaizmy. Dokážete správne určiť niektoré z nich v našom kvíze?

Najnovšie články