Ilustračná snímka: Unsplash

V urýchlenej modernej dobe prepojenej internetom sa pri komunikácii zaužívalo použitie skratiek, najmä pre vyjadrenie aktuálneho stavu či pocitu. Viete správne určiť aký skutočný význam majú skratky z nášho kvízu?

S rozvojom moderných výpočtových technológií ako sú počítače alebo mobily, a taktiež nástupom internetu či sociálnych sietí prišlo do popredia využitie skratiek, ktoré napomáhajú pri konverzácií ľudí. Určite ste sa vo svojom živote stretli so skratkami ako sú BFF, WTF či LOL. Dokážete ale určiť, čo v angličtine tieto skratky znamenajú? Otestujte sa!

Najnovšie články