pixabay.com

Mierny nárast bol zaznamenaný už dva roky po sebe.

V niekoľkých predchádzajúcich článkoch sme sa venovali téme potravín. Zisťovali sme, kde končia po dátume spotreby, kde a či si ich nakúpime bez zbytočného obalu, či si ich odnesieme z obchodu vo vlastnej nádobe pátrali sme aj po krajine ich pôvodu. Teraz sa pozrieme na to, aký je podiel domácich potravín na pultoch slovenských obchodov.

Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov už druhý rok mierne rastie a v regáloch je v súčastnosti 38,6 % domácich produktov. Najviac slovenských výrobkov ponúkajú spoločnosti COOP Jednota a CBA.

V roku 2011 mali slovenské potraviny na pultoch obchodov polovičné zastúpenie (50%) a odvtedy majú klesajúcu tendenciu. No v porovnaní s rokom 2018 ide o nárast o 0,9 percentuálneho bodu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight realizovaného pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS).

Zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých obchodných sieťach

Súčasný vývoj naznačuje pomalý nárast podielu slovenských výrobkov v predajniach. Zjavným lídrom slovenských potravín je už tradične reťazec COOP Jednota (58 %), tesne za ním vedie CBA (49 %). Na druhom konci rebríčka s najnižším podielom domácich potravín je dlhodobo reťazec Lidl (18 %). Nárast podielu vystavených slovenských výrobkov bol zaznamenaný vo všetkých sledovaných sieťach okrem reťazca CBA.

Podiel domácich potravín vo vybraných reťazcoch, zdroj dát: Potravinárska komora Slovenska 2019

Zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých kategóriách potravín

Najvyšší podiel zastúpenia domácich výrobkov v slovenských obchodoch majú kategórie mlieko (70 %), vody a minerálky (58 %), víno a pivo (51 %) a liehoviny a destiláty (49 %). Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v kategórii cukrovinky nečokoládové (10 %), oleje a konzervované produkty (17 %) a cukrovinky čokoládové (18 %).

V rámci prieskumu v roku 2019 bolo sledovaných 16 kategórií. Nárast bol zaznamenaný v 14 z nich, najvýraznejší bol v kategórií olejov (plus 7 percentuálneho bodu) a spracovaných produktov (plus 5 percentuálneho bodu). Pokles zaznamenali balené mäsové výrobky (mínus 3 percentuálneho bodu) a nealko nápoje (mínus 4 percentuálneho bodu).

Podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií, zdroj dát: Potravinárska komora Slovenska 2019

Z hľadiska jednotlivých samosprávnych krajov je najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov v Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji (42 %). Najnižší podiel má Bratislavský kraj (34 %).


Potravinárska komora Slovenska
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )