foto: Pexels

Zvykne sa hovoriť: koľko ľudí, toľko chutí a týka sa to nielen jedla, ale aj hudby.

Každý má iné preferencie a zvyky. Niekto okolo seba potrebuje mať absolútne ticho, aby sa mohol sústrediť, iným zas práca ide najlepšie vtedy, keď si pustia obľúbenú pesničku. Čo si však o počúvaní hudby počas práce myslia odborníci?

Preferencie sa líšia

Ak sa skupiny ľudí opýtate, či radi počúvajú hudbu, zrejme dostanete rozličné odpovede. Ešte viac sa odpovede budú líšiť, ak sa opýtate, či a akú hudbu ľudia počúvajú popri práci. Ako však informuje portál Medical Express, to, ako hudba ovplyvňuje náš výkon, závisí najmä od toho, akú činnosť práve vykonávate.

Vedci sa v rámci doterajších štúdií snažili preskúmať vplyv hudby na ľudí pri vykonávaní rôznych činností, ako je napríklad atletika, čítanie alebo vykonávanie matematických operácií. Okrem samotného výkonu pod vplyvom hudby skúmali aj iné faktory, ako napríklad aktuálnu náladu jedinca či kapacitu pracovnej pamäte. V novšej štúdii sa vedci taktiež zamerali na činnosti s rôznou náročnosťou. Napríklad, niektorí jedinci mali hľadať konkrétne slovo v dlhšom zozname slov, iní mali v zozname preškrtnúť všetky slová, ktoré obsahovali písmeno „a“ a ďalší si zas mali zapamätať páry slov.

Foto: unsplash

Počas vykonávania úloh pracovala jedna skupina účastníkov v tichu, ďalšia skupina počúvala tichú inštrumentálnu hudbu, ďalšia počúvala hudbu nahlas a ďalšie dve skupiny počúvali jednoduchú alebo komplexnú inštrumentálnu hudbu. Jednoduchá inštrumentálna hudba zahŕňala menej nástrojov, jej tempo bolo pomalšie a melódia sa menila len zriedkavo. Na druhej strane, komplexná hudba zahŕňala pestrú škálu hudobných nástrojov, mala rýchle tempo a melódia sa menila často.

Pri monotónnej úlohe môže hudba pomôcť, pri náročnej ju radšej vypnite

Výsledky štúdie boli vskutku zaujímavé. Ukázalo sa napríklad, že ľudia, ktorí pracovali v tichu a tí, ktorí počúvali jednoduchú hudbu, podali približne rovnaký výkon pri plnení jednoduchých úloh. Avšak tí, ktorí počúvali komplexnú hudbu, podali najlepší výkon pri jednoduchých úlohách. Ak jedinci pracovali na náročných úlohách, podali pri počúvaní hudby horší výkon, a to nezávisle od toho, či bola hudba komplexná alebo jednoduchá, hrala potichu alebo nahlas. Čo to vlastne znamená?

Človek má jednoducho obmedzenú mentálnu kapacitu a musí sa rozhodnúť, či ju investuje do plnenia úlohy alebo počúvania hudby. Ak mentálna kapacita nie je dostatočne využitá, začneme sa v myšlienkach túlať. Ak je však vyťažená príliš, nedokážeme sa poriadne sústrediť. Na plnenie jednoduchých úloh potrebujeme menej energie a ak je úloha monotónna, hudba môže dokonca aj pomôcť, aby sme ju splnili efektívnejšie. Práca na náročnej úlohe si však vyžaduje plnú pozornosť a ak si k tomu pustíme hudbu, môže nás to preťažiť.

Foto: unsplash

Vedci si však myslia, že vplyv hudby závisí aj od osobnosti. Preto bolo súčasťou štúdie aj skúmanie toho, do akej miery jedinci preferujú stimuly z vonkajšieho prostredia. Niektorí ľudia napríklad majú tendenciu venovať viac pozornosti zvukovým či obrazovým podnetom z okolia, čo znamená, že ak je zapnutá hudba, vyžiada si viac mentálnej kapacity ako u človeka, ktorý sa na vonkajšie podnety zameriava menej.

Počúvanie hudby v práci je teda vhodné najmä vtedy, ak človek pracuje na jednoduchej, opakujúcej sa úlohe, ktorá si nevyžaduje jeho plnú pozornosť. Ak sa však na niečo potrebujete plne sústrediť, skúste to radšej bez hudby.

Medical Express
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )