Monitor nepíšu len žiaci deviatych ročníkov základných škôl, včera si to znovu vyskúšali aj žiaci piatych ročníkov. Ako vyzerali ich testy?

Piataci základných škôl si včera skúsili prvý veľký test. Testovanie 5, takzvaný monitor vyplnilo viac ako 48-tisíc piatakov z celého Slovenska na 1485 základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským ale aj na školách, kde sa vyučuje maďarský jazyk.

Žiaci písali testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry s vyučovaním jazykom slovenským. Samozrejme, na školách, kde sa vyučuje maďarský jazyk to boli testy z tohto jazyka a literatúry a z matematiky. Prvýkrát boli do testovania zapojení aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorých je v piatok ročníku okolo 3400.

Školáci vypĺňali testy v papierovej forme, v niektorých certifikačných základných školách to však robili aj elektronicky. V každom teste si piataci našli 30 otázok a na vyplnenie oboch testov mali 60 minút. V testoch z matematiky sa objavilo 20 otázok, ku ktorým stačilo napísať krátku číselnú odpoveď, a pri ďalších desiatich mali na výber z možností A, B, C, D.  Výsledky by sa mali žiaci dozvedieť do 20. decembra.

Máte odvahu vyskúšať si tieto testy aj vy? Len smelo do toho. Najprv sa pozrieme na test z matematiky.

monitor5-matematika001
Núcem
monitor5-matematika002
Núcem
monitor5-matematika003
Núcem
monitor5-matematika004
Núcem
monitor5-matematika005
Núcem
monitor5-matematika006
Núcem
monitor5-matematika007
Núcem
monitor5-matematika008
Núcem
monitor5-matematika009
Núcem
monitor5-matematika010
Núcem
monitor5-matematika011
Núcem

A teraz sa pozrime na test zo slovenského jazyka a literatúry

monitor5-slovencina001
Núcem
monitor5-slovencina002
Núcem
monitor5-slovencina003
Núcem
monitor5-slovencina004
Núcem
monitor5-slovencina005
Núcem
monitor5-slovencina006
Núcem
monitor5-slovencina007
Núcem
monitor5-slovencina008
Núcem
TASR, Núcem
Príbehy
0
Komentovať (0)