Foto: unsplash/ Esteban Lopez

Užívanie marihuany sa dlhodobo spája s oslabením pamäťových schopností.

Až donedávna však boli tieto tvrdenia skôr neoficiálne, neboli podložené dostatočným množstvom výskumov. Aj preto sa vedci rozhodli, že uvedú veci na správnu mieru a zistia, ako to v skutočnosti s marihuanou a jej vplyvom na pamäť je.

Ako vplýva marihuana na krátkodobú pamäť?

Ľudská pamäť je nesmierne komplikovaná a existuje nekonečné množstvo faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Do krátkodobej pamäti sa ukladajú udalosti, ktoré sa odohrali, len dočasne. Do dlhodobej pamäti sa informácie ukladajú na dobu neurčitú. Niektoré údaje si dokážeme poľahky vybaviť aj po niekoľkých rokoch. Ako informuje portál The Conversation, podľa najnovších výskumov môže užívanie marihuany dočasne zmeniť spôsob, akým sa informácie ukladajú v krátkodobej pamäti.

Vedci si myslia, že za to môže zložka marihuany, ktorá sa naviaže na receptory v mozgu zodpovedné za pamäťové schopnosti. Nervová signalizácia je následne narušená a aj keď je tento stav dočasný, môže zapríčiniť, že jedinec sa nedokáže sústrediť. Do značnej miery je ovplyvnená aj schopnosť učiť sa.

Foto: unsplash

Na druhej strane, je nepopierateľné, že marihuana môže mať aj pozitívne účinky, napríklad v prípade ochorení postihujúcich pamäťové schopnosti, ako je napríklad Alzheimerova choroba či v prípade iných ochorení, ako je epilepsia. Aj keď mnoho výskumov bolo zatiaľ vykonaných len na zvieratách, zdá sa, že niektoré zložky marihuany dokážu spomaliť postup spomínaných ochorení a zmierniť nepríjemné príznaky.

Vplyv závisí od typu a zložiek marihuany

V súčasnosti sa najviac hovorí o dvoch zložkách marihuany, a to o delta 9- tetrahydrokanabinole (THC) a kanabinoidoch (CBD). Každý z nás má v mozgu receptory reagujúce na tieto zložky, pričom THC po naviazaní na ne vyvolá pocit eufórie. CBD však pôsobí opačne a euforický pocit utlmuje. V rôznych typoch marihuany sa nachádza rôzny pomer THC a CBD. Ak marihuana obsahuje viac THC a len malé množstvo CBD, môže dôjsť ku vzniku mentálnych ťažkostí, napríklad psychózy. Naopak, CBD je látka, ktorá môže byť pri liečbe psychózy nápomocná. Užitie marihuany s obsahom THC ale bez CBD môže taktiež negatívne ovplyvniť krátkodobú pamäť, a to najmä u adolescentov.

Foto: unsplash

Vďaka týmto zisteniam už nie je možné tvrdiť, že marihuana poškodzuje pamäťové schopnosti, závisí to totiž od typu marihuany a zložiek, ktoré sú v nej obsiahnuté. Okrem toho, samotné skúmanie pamäťových schopností je náročné a nie je možné vylúčiť vplyv iných látok, ktoré jedinec užil. Navyše, najnovšie výskumy naznačujú, že poškodenie pamäti vzniknuté následkom užívania marihuany sa napraví, ak ju jedinec užívať prestane.  Pozor by si však mali dávať mladí ľudia, ktorí marihuanu užívajú pravidelne. Výskumy totiž ukázali, že u nich môže dôjsť k tomu, že mozgová kôra bude v niektorých častiach mozgu tenšia.

The Conversation

Najnovšie články