Foto: TASR / Unsplash

Na nový zákon sa pohľady líšia.

Štát sa od roku 2023 postaví k záškoláctvu novým spôsobom. Za pár vymeškaných hodín totiž budú musieť rodičia platiť obci, respektíve mestu pokuty, ktorých výška môže dosiahnuť aj stovky eur. Cieľom je zvýšiť vzdelanosť a dochádzku, no silnejú názory, že na konci to môže mať opačný účinok. 

Neúčasť na školskom vyučovaní vyjde rodičov od nového roka poriadne draho. Nový zákon totiž hovorí, že pokiaľ žiak vymešká už 15 vyučovacích hodín, rodič bude mať povinnosť zaplatiť obci, respektíve mestu pokutu, informuje portál TV Noviny.

Foto: TASR

Názory na tento zákon sa síce často rozdeľujú, no jeho cieľom je to, aby sa najmä v problémovejších okresoch zvýšila školská dochádzka, čím sa priamoúmerne zvyšuje aj úroveň vzdelania žiakov. Je však značný rozdiel v tom, ako sa vníma samotné vymeškávanie hodín. Riaditeľka základnej školy v Plaveckom Štvrtku tvrdí, že pokiaľ rodič oboznámi vyučujúceho s dôvodom, prečo nemôže žiak prísť do školy, tak by nemalo ísť o záškoláctvo.

Od 30 do 330 eur

Postup bude taký, že pokiaľ žiak presiahne 15 vymeškaných hodín bez dôvodu neprítomnosti, škola bude povinná nahlásiť túto skutočnosť obecnému/mestskému úradu. Suma pokuty bude začínať na 30 eur, no jej výška sa môže vyšplhať až na 330 eur.

Ilustračná foto: Unsplash

Z jednej základnej školy v Košiciach však znie názor, že práve tento systém pomôže znížiť záškoláctvo. „Pre našich rodičov aj 30 eur je už veľmi vysoká suma, možno to pomôže motivačne, aby rodičia dohliadali na ich dochádzku,“ povedal riaditeľ základnej školy Ľ. Podjavorinskej v Košiciach, Milan Dulina pre TV Markíza.

Najnovšie články