Foto: SITA/AP

Od 1. októbra nastávajú zmeny aj pri povinnosti nosenia rúšok.

Pri nosení rúška platí aj po 1. októbri viacero výnimiek. Nie sú povinné napríklad pri športe, fotografovaní, v priestoroch wellnessu a umelých kúpalísk. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Kedy sú rúška povinné?

Rúško bude po novom potrebné aj v exteriéri, ak ste vzdialení menej než 2 metre od ľudí, s ktorými nežijete v jednej domácnosti. Zmeny sa dotknú aj zamestnancov. Rúška bude potrebné nosiť vždy, ak sa v spoločnom pracovnom priestore nachádza iná osoba.

Po novom sa nosenie rúšok vzťahuje aj na účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu. Rúška budú počas vyučovania nosiť aj naďalej pedagógovia, odborní zamestnanci, žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci. Mladšie deti nemajú rúška v triedach povinné, no ak ich dobre zvládajú, odporúčame ich nosiť.

Zrušili sa výnimky z nosenia rúšok počas prijímacích, komisionálnych a jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania. Výnimka už neplatí ani pre štátne jazykové skúšky. Rúška budú povinné aj pri prvom svätom prijímaní.

Platiť budú aj výnimky

Nos a ústa nemusia mať prekryté deti do troch rokov, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie sú rúška povinné ani pre žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy.

Rúška nie sú povinné ani v exteriéroch, pokiaľ je dodržaný odstup od ostatných viac ako dva metre. V exteriéri ich nemusia nosiť ani osoby z jednej domácnosti, ak sú aspoň v dvojmetrovej vzdialenosti od ďalších ľudí.

Ďalšie výnimky sa vzťahujú na vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Rúško môže odložiť aj zamestnanec, ktorý je na pracovisku sám. Pri sobáši nemusí mať rúško nevesta a ženích.

Výnimka platí aj pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode. Od 1. októbra sú rúška alebo alternatívne prekrytie nosa a ústa povinné v exteriéri aj interiéri.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )