Foto: Unsplash

Tri skupenstvá, no viac rôznych molekulárnych štruktúr ako sme si doposiaľ mysleli.

Voda tvorí základ existencie života na našej planéte. Poznáme ju pevnú ako ľad, neuchopiteľnú vo forme pary, no najčastejšie ako číru tekutinu. Znie to jednoducho, takto sa to učíme už od mala. Ako však už býva zvykom, svet je komplikovanejší ako sa na prvý pohľad zdá.

Voda v kvapalnom skupenstve sa totiž môže nachádzať v dvoch rôznych formách, ktoré sa vzájomne odlišujú svojou molekulárnou štruktúrou, informujú v tlačovej správe o svojom objave vedci z Japonska.

Skúmaním vlastností vody zistili, že v rôznych vzorkách sa molekuly vody nachádzajú buď v tetrahedrálnom (štvorstenové, pozn. red.) alebo v netetrahedrálnom usporiadaní. Podľa vedcov otvára štúdia dvere najmä ďalšiemu skúmaniu živých organizmov, ktorých život od kvapalnej vody závisí.

Foto: Unsplash

Zvláštne vlastnosti vody

Pri množstve vody, ktoré sa našej planéte nachádza a jej mimoriadne významnej úlohe v cykle života je prekvapivé, že ešte aj v roku 2020 dokážu vedci odhaliť jej doposiaľ nepoznané tajomstvá. Prekvapenie podčiarkuje aj to, o akej jednoduchej molekule vlastne hovoríme. Voda je však jedinečná, čo dokazujú napríklad nezvyčajne vysoká teplota varu či rozpínanie pri procese mrznutia, keď sa väčšina iných tekutín sťahuje.

Zvláštne sa voda správa aj pri pohľade na molekulové väzby. Voda má tendenciu vytvárať štyri vodíkové väzby, čo vedie k tetrahedrálnemu molekulárnemu usporiadaniu. Usporiadanie sa však pri teplotných výkyvoch mení. Voda sa tak pri rôznych teplotách môže nachádzať v rôznych stavoch, podľa štúdie japonských vedcov teraz vieme minimálne o dvoch.

Foto: Unsplash

Japonskí vedci pri svojom výskume využili metódy, ktoré v minulosti neboli dostupné. O existencii rôznych stavoch vody v kvapalnom skupenstve totiž vedci hovorili už pred rokmi.

„Kombinácia nových výpočtových metód a analýzy údajov z röntgenového rozptylu nám umožnila zistiť, čo bolo v predchádzajúcich výskumoch neviditeľné,“ vysvetľuje jeden z autorov štúdie Rui Shi.

Podľa autorov štúdie je objav rôznych stavov vody mimoriadne významný pre celú vedeckú obec. Dokonalé poznanie tejto základnej tekutiny umožní objavovať nové a spresňovať staré poznatky v oblasti molekulárnej biológie či chémie, objav však bude mať dôsledky aj ďaleko za hranicami týchto odborov.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )