Ilustračná foto: Unsplash

Toto dokáže aj vaša mačka.

Vo vedeckých kruhoch sa pohybujú rôzni jednotlivci. Niektorým ide o dobro ľudstva a chcú svojimi geniálnymi nápadmi zmeniť svet k lepšiemu. Sú takí, ktorí zachraňujú milióny životov svojimi výskumami a sú aj takí, ktorí sa neboja nekalých praktík. Takým sa v knižke Testované na ľuďoch venovala aj naša autorka. Potom je tu ale aj skupina bláznivých vedcov, ktorí skúmajú priam bizarné oblasti. Napríklad mačky a ich vlastnosti.

Aj o mačkách už toho vedci zistili nemálo. Výsledky ich najnovšieho experimentu však prekvapili snáď všetkých. V ňom sa vedci rozhodli zistiť, prečo mačky – za akýchkoľvek podmienok – vždy dopadnú na všetky štyri labky, píše web IFL Science. Čo nové zistili?

Ilustračná foto: Unsplash

Mačky vedia padať aj v prípade, že nevidia

Už dávnejšie bolo známe, že to, že mačky dokážu po zoskoku z výšky dopadnúť vždy na všetky štyri končatiny, zrejme súvisí s ich zrakom a vestibulárnym systémom v uchu, vďaka čomu majú dobre vyvinutý zmysel pre rovnováhu. Najnovší experiment však dokázal, že zrak v tomto prípade nemusí vždy zohrávať tú najhlavnejšiu úlohu. Mačkám sa totiž po páde z výšky podarilo na všetky štyri dopadnúť aj v prípade, ak nevideli.

Práve na zrak mačiek upreli svoj zreteľ francúzski vedci, ktorí chceli vedieť, akú silnú úlohu zohráva v prípade ich dopadania na zem. V tomto prípade mačky nijak netýrali tým, že im zaviazali oči. Ako najvhodnejšie vzorky im prišli mačky, ktoré boli od narodenia slepé.

Ilustračná foto: Unsplash

K dispozícii mali šesť mačiatok, ktoré boli „enukleované“ (vedecký termín pre vybratie očných buliev) a aj také, ktoré oči stále mali, no na svet sa cez ne kvôli slepote nepozerali. Experiment trval 50 dní a počas celého tohto obdobia mačiatka testovali, ako sa budú správať v jednotlivých situáciách.

Niektoré z nich vedci 4-krát nechali spadnúť na zem, niektoré z nich aj cielene hádzali do vzduchu a väčších výšok, aby sa utvrdili v tom, či mačka nepotrebuje dlhší čas na to, aby dokázala na všetky štyri dopadnúť.

Ilustračná foto: Unsplash

Žiadnemu mačiatku sa nič nestalo

Čo vedcov prekvapilo, tak prvú polovicu experimentu, teda prvých 25 dní, žiadne z mačiatok nebolo schopné po páde dopadnúť na všetky štyri. Dôvodom bolo, že si ešte za tak krátky čas neboli schopné túto vlastnosť vyvinúť. Postupom času sa ale slepé mačky pri pádoch zdokonalili a ich vlastnosť bola čoraz lepšie vyvinutá.

Ilustračná foto: Unsplash

Dôležité je podotknúť, že aj keď slepé mačky dopadli na všetky štyri, ich dopad nebol nikdy taký dokonalý, ako je to pri vidiacich mačkách. Vedci sú si teda teraz stopercentne istí, že táto schopnosť mačiek súvisí práve aj so zrakom.

Na záver ešte spomenieme, že pri experimente nedošlo k žiadnemu úmrtiu mačiek zúčastnených na experimente.

0
Uložiť článok
Komentovať