Foto: Inšpirácia z Krkonoší v útulni KØMEN. Ateliér: Hlaváček a Čeněk/ Krkonošská útulňa ATÜLN, Ateliér: Hlaváček a Čeněk

Finálne návrhy budú zverejnené na webe turistickeutulne.sk koncom júla 2021.

Cez crowdfundingovú kampaň sa turistickému klubu Hikemates a skupine nadšencov do papiera madebythe: podarilo vyzbierať 61 038 € na výstavbu turistických útulní. Do architektonickej súťaže sa prihlásilo 101 architektov.

Porota zložená z panelu odborníkov, medzi ktorými je český architekt Josef Mádr, ktorý navrhoval útulňu v Krkonošiach, ďalej architekti Samuel Netočný a Marián Lucký, či riaditeľ Správy NP Muránska planina Ján Šmídt a zástupcovia vyhlasovateľa Patrik Pajta a Juraj Zamborský, posudzovala libreto, architektonické kvality predložených referencií a ich relevantnosť k zadaniu. Samotnú súťaž overila Slovenská komora architektov.

Poustr: Andrejcová, foto: madebythe

„Veľmi nás teší záujem ako verejnosti, tak aj architektov, verím, že sa nám podarí splniť náš spoločný cieľ – priniesť do našich hôr svetovú a udržateľnú architektúru, ktorá bude slúžiť všetkým ľuďom“, povedal Patrik Pajta, predseda KST Hikemates.

Medzi víťazné tímy patria:

  • zoskupenie Ing. arch. Darina Bartková, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Martina Kubešová,
  • zoskupenie Ing. arch. Lukáš Lečko, Ing. arch. Ľubomíra Blašková
  • zoskupenie Matthias Arnould, Robert Provazník, Michaela Vatraľová

„Každý z víťazných tímov zaujal ako kvalitou referencií, tak aj jasnou predstavou, ako by mala turistická útulňa v našich horách vyzerať. Chcem tiež poďakovať všetkým architektom, ktorí sa do súťaže prihlásili“, dodal Juraj Zamborský z madebythe:.

Autorov kampane teraz čaká uzatvorenie zmlúv o spolupráci s vybranými uchádzačmi, ktorým čoskoro odovzdajú finálne zadanie. Architekti následne vypracujú ideové zámery útulní. Tie budú konzultovať s odborníkmi a nakoniec ich rozvinú do projektových dokumentácií. Finálne návrhy budú zverejnené na webe turistickeutulne.sk koncom júla 2021. S realizáciou chcú autori začať hneď po vybavení stavebných povolení.

Hikemates je prvým digitálnym oddielom Klubu slovenských turistov, ktorého cieľom je rozvíjať turistiku na Slovensku. Vytvorili sme jednoduchý, funkčný, moderný a prehľadný turistický portál hikemates.com, na ktorom je viac ako 2 000 turistických trás z celého Slovenska.

madebythe: je spolurealizátorom projektu Turistické útulne. Spoločne prinášame Poustre – poctivé ilustrácie slovenskej prírody, predajom ktorých podporujeme neziskové organizácie.

Najnovšie články