foto: instagram.com/pawel_kuczynski1

Stella / / Série
Čo je v tejto dobe vlastne zlé - ľudia alebo vymoženosti, ktoré v nej sú?

Ilustrácie známeho poľského umelca, Pawła Kuczyńskeho, poznáme už asi všetci. Prinášajú nám zaujímavý pohľad na dobu,  v ktorej žijeme. Pri pohľade na ne sa začneme pýtať sami seba, čo sme vlastne urobili zle a kde sa stala chyba. Aj pomocou humoru sa dá ukázať to, čo je na skutočne svete zlé, ale niekedy aj dobré. Pokúsime sa to spoločne zmeniť, alebo to necháme tak?

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on

A post shared by @pawel_kuczynski1 on


Skúste sa nad týmito ilustráciami zamyslieť a zmeňte dobu, v ktorej žijeme.

Pozri aj: 20+ úprimných, no kontroverzných ilustrácií o dnešných moderných ženách a ich démonoch

0
Komentovať (0)