Foto: najomnebyvanie.info/kalkulacka / Unsplash

Nájomné byty majú byť lacnejšie v priemere o 62 % oproti splátke hypotéky.

Ako sme vás informovali, Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) zverejnila na svojej stránke formulár, kde sa môžu záujemcovia o nájomné byty so štátnou podporou registrovať. Ak chcete vedieť, či máte so svojimi príjmami na nájomný byt nárok, veľmi jednoducho to zistíte pomocou tejto informatívnej kalkulačky.

Stačí, ak do nej zadáte niekoľko údajov — počet dospelých osôb v domácnosti, počet detí v domácnosti, kraj a veľkosť bytu. Kalkulačka vám následne prezradí, aká musí byť dolná aj horná hranica čistého príjmu pre vašu domácnosť, aby ste spĺňali kritériá.

Horná hranica je vyššia, než ste si možno mysleli

Napríklad, ak chcete jednoizbový nájomný byt pre jednu osobu v Bratislavskom kraji, dolná hranica čistého príjmu domácnosti musí byť aspoň 545,52 €. Zároveň nesmiete prekročiť príjem 1875,36 €.

Ak ste dvaja a chceli by ste štvorizbový nájomný byt v týchto končinách, dolná hranica čistého príjmu domácnosti musí začínať na 1279,95 € a nesmie presiahnuť 3183,60 €.

Foto: najomnebyvanie.info/kalkulacka/

Príjmy sa líšia od krajov

Čo sa týka Košického kraja, jeden dospelý môže žiadať o jednoizbový nájomný byt s dolnou hranicou čistého príjmu 473,42 €, nesmie však presiahnuť 1875,36 €.

Dve dospelé osoby tu majú nárok na štvorizbový byt, ak ich príjmy domácnosti začínajú na 1075,95 € a nepresahujú 3183,60 €.

Informatívna kalkulačka vám tieto výpočty ukáže vo všetkých krajoch. Taktiež sú tam všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, aby bol záujemca o nájomný byt úspešný.

Čo sa považuje za príjem?

Pod pojmom príjem sa v kalkulačke rozumie plat, príjem z podnikania, ale patrí sem napríklad aj štipendium doktoranda, dividendy, materská, príspevky na opatrovanie, výživné na deti, ktoré budú členmi budúcej domácnosti či prídavky na dieťa. Celý prehľad si pozrite na oficiálnom webe.

Majú byť lacnejšie o 62 percent

Štátom podporované nájomné bývanie by podľa AŠPNB malo priniesť vyššiu dostupnosť bývania pre tých, ktorí síce majú príjem, ale ten nepostačuje na schválenie hypotéky, prípadne by hypotéka pohltila väčšiu časť príjmu ich domácnosti. Nájomné v projekte štátom podporovaného nájomného bývania by malo byť lacnejšie v priemere o 62 % oproti splátke hypotéky. Nájomné byty nebudú staršie ako päť rokov.

Byty budú stavať zatiaľ dvaja zahraniční investori, poisťovňa Kooperativa a významný hráč na rakúskom trhu s nájomnými bytmi, spoločnosť WBG. Investičné zmluvy, ktoré schválila vláda SR v decembri minulého roka ako pilotný projekt, by mali priniesť na Slovensko spolu 9-tisíc nájomných bytov za približne 1,5 miliardy eur. Agentúra momentálne rokuje aj s ďalšími investormi.

Najnovšie články