Ilustračná foto: Unsplash

Pokles kyslíka spôsobený klimatickými zmenami, samotné klimatické zmeny aj podporuje. Je to zlý začarovaný kruh.

Kyslík je v drvivej väčšine pre život na Zemi nevyhnutný. Bez jedla vydržíme aj niekoľko týždňov, bez vody niekoľko dní, no bez kyslíka nevydržíme ani pár minút. Avšak tento pre život vzácny plyn sa čoraz viac a čoraz rýchlejšie stráca zo sladkovodných jazier, čím ohrozuje život a ekosystémy. 

Pokles za desaťročia

Vedci skúmajúci vzorky z 393 jazier z celého sveta nachádzajúcich sa v miernych oblastiach analyzovali vodu z rokov 1941 až 2017 a zistili veľký pokles rozpusteného kyslíka v povrchových, ale aj hĺbkových vzorkách, uvádza portál Science Alert.

Celý komplexný život závisí od kyslíka. Ak strácate kyslík, máte potenciál strácať druhy,hovorí biológ Kevin Rose z Rensselaerovho polytechnického ústavu vo vyhlásení.

Jazerá strácajú, podľa výskumu publikovaného v časopise Nature, kyslík niekde až 9,3-krát rýchlejšie ako oceány, čo je pokles, ktorý sa nevyhnutne prejaví na celom ekosystéme. Vo viac ako 45-tisíc vzorkách zistili vedci priemerný pokles kyslíka za desaťročia o 5,5 percenta. Dôvod môžeme nájsť vo fyzike. Keďže čoraz teplejší vzduch ohrieva horné vrstvy jazier, kyslík sa v takejto teplej vode ťažšie rozpúšťa.

Pixabay

Vody sa nemiešajú

V hlbokej vode je pokles kyslíka až o 18,6 %. Zatiaľ, čo tu sa teploty vody nezmenili, kvôli teplejšej povrchovej vode dochádza k menšiemu miešaniu vôd v jazere. Vytvárajú sa ako keby dve oddelené vrstvy – povrchová a hlboká voda.

Nie však všetky jazerá zaznamenávajú úbytok kyslíka, čo ale nemusí byť hneď dobrá správa. V až štvrtine jazier okrem teploty narastá aj množstvo kyslíka, a to pravdepodobne z dôvodu poľnohospodárskej činnosti v ich blízkosti. Odtok vody do jazier z týchto oblastí znamená prílev veľkého množstva živín z hnojív, čo spôsobuje veľký rast siníc a tie produkujú kyslík.

Pixabay

Jazerá sú indikátorom environmentálnych zmien a potenciálnych hrozieb pre životné prostredie, lebo reagujú na signály z okolitej krajiny,hovorí Stephen Jane z Rensselaerovho polytechnického ústavu.

Aj keď jazerá tvoria iba 3 až 4 % nezaľadneného povrchu Zeme, sú to významné ekosystémy, ktoré poskytujú biotop a životné zdroje pre nespočetné množstvo živočíšnych druhov. Zníženie kyslíka tak ohrozuje nielen život v samotných jazerách, ale aj ekosystém okolo a v konečnom dôsledku aj potravinový reťazec.

Problém v probléme

Aby toho nebolo málo, pokles kyslíka tiež spôsobuje, že sa v jazerách premnožujú baktérie produkujúce metán. Ten z jazier uniká do atmosféry a keďže to je významný skleníkový plyn, prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Tento jav je pritom oveľa rýchlejší ako v oceánoch, kde k nemu dochádza takisto, no v menšej miere.

Ilustračná fotografia, Pexels

Štúdia dokazuje, že problém v sladkovodných jazerách je ešte závažnejší ako sme si mysleli. Sú ohrozené dodávky pitnej vody a tiež krehká rovnováha, ktorá umožňuje vytvárať život v sladkovodných ekosystémoch,” dodávajú vedci.

1
Uložiť článok
Komentovať