Foto: TASR - Pavel Neubauer

1. januára 2022 začína ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci.

Zavedením zálohového systému sa začne písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. Informuje web slovenskozalohuje.sk.

Výška zálohy bude 0,15 €

Od 1. januára 2022 sa spúšťa na Slovensku zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Medzi výnimky, ktorých sa zálohovanie zatiaľ týkať nebude, sú obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15%. Píše portál omediach.com.

Vo zvyšných prípadoch pôjde o sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno. Pre predajne väčšie ako 300 štvorcových metrov je zavedenie zálohovania povinné, pre menšie obchody je dobrovoľné.

Foto: fb Slovensko zálohuje

Na otázku, ako funguje zálohový systém, odpovedal portál slovenskozalohuje.sk v peknej grafike. Výška zálohy bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky – 0,15 €. Obaly nestláčame. Spolu s vrchnákom ich vrátime na odberné miesto, kde zálohu dostaneme v plnej výške späť v hotovosti alebo ju môžeme využiť na zľavu pri kúpe ďalšieho tovaru. Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra. Obaly poputujú na spracovanie k recyklátorovi, kde sa z nich vyrobia nové obaly na nápoje.

Pripravili sme pre vás prehľad odpovedí na najčastejšie otázky v novom zálohovom systéme, ktorý spúšťa Slovensko už o pár dní.

Aké sú výhody zálohového systému?

 • Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

Ktoré obaly sa budú zálohovať?

 • Zálohovať sa budú všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke bude symbol Z v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ”. Nápoje legislatíva definuje ako „kvapalné požívatiny, ktoré obsahujú viac ako 80 percent vody a sú schopné uspokojiť fyziologickú potrebu vody, delia sa na alkoholické a nealkoholické“. Zálohovať sa teda budú jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly z: mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Ako zistím, že to je zálohovaný obal?

 • Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.

Budem od 1. januára platiť zálohu za všetky plastové fľaše a plechovky?

 • Od 1. januára je nutné si na plastových fľašiach a plechovkách všímať symbol Z. Iba jednorazové nápojové obaly s takýmto označením sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za nich dostanete 0,15 €. Ostatné plastové fľaše a plechovky je potrebné vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber tak ako doteraz.

Akým spôsobom budem obaly vracať?

 • Zálohované obaly je potrebné vrátiť na odberné miesto bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Kde môžem vrátiť zálohovaný obal?

 • Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to, kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Obchody odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou ručného skenera napr. pri pokladni.
Foto: fb Slovensko Zálohuje

 Kedy dostanem zálohu späť?

 • Po vrátení obalu na odberné miesto. Zálohomat alebo predavač vám vydá potvrdenku s výškou zálohy za obaly, ktoré ste vrátili, tú si následne uplatníte na pokladni tej istej predajne.

Čo sa stane, keď obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber?

 • Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o zálohu. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.

Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?

 • Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.

Prečo sa zálohujú len plastové nápojové obaly a plechovky?

 • Zálohovanie na Slovensku začína jednorazovými plastovými fľašami a plechovkami, pri ktorých sa aj v zahraničí osvedčilo najviac. U nás navyše nadväzuje na zálohované vratné sklenené obaly, ktoré roky poznáme a vraciame do obchodu. Vieme sa na nich učiť, stabilizovať a rozvíjať systém. Následne k plastovým fľašiam a plechovkám môže pribudnúť nevratné sklo alebo napríklad Tetra Paky.

Čo sa stane s plastovými fľašami a plechovkami, ktoré sa nevrátia do zálohového systému?

 • Keď nevrátite obal na odberné miesto prídete o zálohu, a tiež o možnosť obal recyklovať a vrátiť naspäť do obehu ako novú fľašu či plechovku.

Čo sa stane s obalmi pohodenými v prírode?

 • Zálohový systém je riešením, ktoré má zabrániť aj tomu, aby sa plastové fľaše a plechovky vyskytovali voľne pohodené v prírode. V krajinách zálohovanie zaviedli kleslo množstvo voľne pohodených nápojových obalov o 95%. Zároveň je však rovnako potrebné myslieť na vyčistenie Slovenska od obalov pohodených v krajine už dnes. Pre tento problém sú plánované ďalšie projekty v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a ďalšími zainteresovanými stranami.

Prečo sa nevrátime k skleneným fľašiam namiesto plastových?

 • Používanie plastových obalov má mnoho praktických výhod, pretože sú ľahšie a skladnejšie. Každý obal má dopad na životné prostredie, napríklad výroba a recyklácia skla spotrebuje omnoho viac CO2 ako výroba a recyklácia plastov. Napríklad používanie jednorazového nevratného skla pre nápoje je z pohľadu dopadov na životné prostredie najhorším variantom. Pri porovnaní životného cyklu plastovej fľaše s obsahom recyklovaného materiálu a vratného skla sa preukázalo, že dopad na životné prostredie je porovnateľný. Zavedenie zálohovania je jednoznačne riešením, ktoré pomôže znížiť dopady plastových nápojových obalov na životné prostredie, tým že zabezpečí maximálnu mieru vyzbierania, recykláciu a následné využitie materiálu na rovnaký účel – z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.

Nezvýši zálohový systém cenu nápojov?

 • Nie, zavedenie zálohovania nemá vplyv na cenu nápojov. Pri nákupe zaplatíme záloh 15 eurocentov a pri vrátení obalu dostaneme záloh naspäť v plnej výške.

Čo sa stane s nevyzbieranými zálohami?

 • Zálohový systém je férový a transparentný systém, ktorý zapája výrobcov, obchodníkov, a spotrebiteľov do boja proti voľne pohodenému odpadu, všetko pod dohľadom Ministerstva životného prostredia. V prípade, že sa spotrebiteľ nezachová zodpovedne a nevráti obal na odbernom mieste, záloh ktorý si neuplatní, sa v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ stáva príjmom zálohového systému. Správca zálohového systému je neziskovou organizáciou a na základe zákona je povinný akýkoľvek prebytok hospodárenia použiť výlučne na rozvoj a vylepšovanie systému zálohovania.

Čo s inými plastovými obalmi z potravín alebo drogérie?

 • Plastové obaly z iných ako nápojových obalov sa zbierajú cez systém triedeného zberu ako doteraz a patria do žltej odbernej nádoby.

Budú sa dať zálohované obaly dať vrátiť aj na dedinách alebo len v mestách?

 • Do zálohového systému sú ako odberné miesta zaregistrované aj malé predajne na vidieku, takže plastové fľaše a plechovky bude možné postupne v spolupráci s obchodníkmi, ktorí tak vychádzajú v ústrety pohodlnému zálohovaniu, dostupne vrátiť po celom Slovensku.
slovenskozalohuje.sk
0
Uložiť článok
Komentovať