Foto: By en:User:Greg L [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Oddnes je v platnosti nová definícia kilogramu.

V novembri 2018 odhlasovalo 57 zástupcov z celého sveta na medzinárodnej Generálnej konferencii pre miery a váhy vo francúzskom Versailles zmenu definície základnej jednotky hmotnosti. V dôležitom medzníku sa tak odborníci naprieč vedeckým spektrom zhodli na tom, že kilogram už nebude presne taký kilogram ako doteraz. Nová definícia nadobúda platnosť práve dnes 20. mája 2019. Čo sa vlastne zmenilo? 

S definovaním hmotnosti je to oveľa zložitejšie ako s inými veličinami. Kilogram totiž vedci pred viac ako storočím nedokázali odvodiť zo žiadneho prírodného javu a teda nemohol byť korektne definovaný podobne ako čas či teplota. Na definovanie základnej jednotky hmotnosti preto zvolili ten najjednoduchší spôsobom – porovnávanie.

Kilogram kedysi

V roku 1889 tak vznikol tzv. Veľký kilogram. Ide o prototyp závažia vytvoreného z platiny a irídia v pomere 9:1, na základe ktorého sa definovala hmotnosť 1 kilogramu a ktorý slúžil ako “model” pre všetky ďalšie vyrobené závažia a meradlá. Špeciálne uschovaný v priestoroch Medzinárodného úradu pre váhy a miery sa však postupne stával nepresným. Po viac ako storočí však vedci zistili, že sa relatívna hmotnosť prototypu a jeho kópií začína líšiť. Ide síce pre bežného človeka o zanedbateľný rozdiel, no v skutočnosti tým vznikajú veľké problémy. Starú definíciu, ktorá sa odvíjala od hmotnosti prototypu sme preto hodili takpovediac do koša.

Foto: Ilustračné (Pexels)

Kilogram dnes

Kilogram bolo potrebné definovať tak, aby sa jeho hmotnosť už nikdy nemenila a definícia sa tak stala obrazne povedané nepriestrelnou. To sa nakoniec podarilo a nová definícia bola schválená hlasovaním na medzinárodnej Generálnej konferencii pre miery a váhy koncom minulého roka. Do platnosti oficiálne vstupuje dnes.

Novú definíciu vedci “vystavali” s pomocou tzv. výkonových váh na hodnote Planckovej konštanty, ktorá podopiera základy kvantovej mechaniky. S novou definíciou sa zmenilo aj to, čo vlastne za 1 kg považujeme. Podľa novej definície je 1 kg dnes o cca 50 mikrogramov ľahší ako včera. Líši sa teda približne o váhu jedného zrnka piesku. Vedci už minulý rok avizovali, že zmena definície sa nijako neodzrkadlí v bežnom živote. Prínosom bude len vo vedeckých oblastiach, kde je potrebné využívať veľmi citlivé merania hmotnosti.

TASR
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )