Foto: Twitter @PeterZeihan

Súčasné vojenské akcie Ruska nemusia znamenať len útok na Ukrajinu.

Peter Zeihan je uznávaným americkým geopolitickým analytikom, ktorý už v roku 2016 predpovedal ruskú expanziu smerom na západ. Cieľom má byť okrem rozšírenia územia aj prístup k strategicky dôležitým bodom. 

Zeihan je známy pre svoje analýzy, ktoré tvorí na základe geografických, demografických, politických či ekonomických predikcií. V roku 2017 predstavil Zeihan svoju predpoveď, ktorá sa týkala Ruska. Išlo o prednášku, na ktorej opisoval vtedajší hospodársky a demografický stav Ruskej federácie, ktorej predikcie vôbec nevyzerali najjasnejšie.

Rusko chce opäť prístup k deviatim strategickým bodom

Ďalej hovoril o tom, že Rusko ako také plánuje expanziu, ktorá by im nielenže zväčšila územie, ale zároveň by ich dostala k strategickým územiam. Zeihan spomína 9 dôležitých „priesmykov“ do západného sveta, ktoré Rusi ovládali počas existencie Sovietskeho zväzu.

„Po konci ZSSR sa tento počet znížil z 9 na 2. A po anexii Krymu sa zvýšil na 3. Ostáva teda 6 území, pričom 5 z nich je na západe. Ak by teda Rusko chcelo obnoviť svoj najmä územný status, muselo by si vziať nielen Ukrajinu, ale tiež Estónsko, Lotyšsko, Litvu, polovicu Poľska, polovicu Rumunska, Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko,“ hovorí v prejave z roku 2017.

Zo Zeihanovej mapy sa dá vyčítať, ktoré územia by Rusi v expanzii chceli obsadiť a v akom období. K prvej fáze je priraďovaný Krym, oblasť Donbasu (dnes podľa Ruska Donbaská ľudová republika, pozn. red.). Mierne svetlejšou farbou sú v druhej fáze zvýraznené všetky tri pobaltské štáty, Ukrajina a Bielorusko.

Do tretej a záverečnej štvrtej fázy sú zhrnuté všetky ostatné vyššie uvedené územia. Červenou prerušovanou čiarou je teda znázornená ideálna západná hranica Ruska po konci expnazií.

Peter Zeihan tiež dodal, že k tejto expanzii na štyri fázy môže prísť viacerými spôsobmi, keďže Rusko má na to všetky potrebné nástroje. Svoj prejav zakončil myšlienkou, že Rusko nemá strach zo sankcií.

Najnovšie články