Foto: Fondee/Unsplash

O investovaní sme sa rozprávali s Janom Hlavsom, CEO a Co-founderom spoločnosti Fondee.

Finančná situácia na Slovensku sa zhoršuje. Narastajúca inflácia spôsobuje, že si za rovnaké peniaze môžeme dovoliť stále menšie množstvo produktov a vidina narastajúcich cien energií takisto nepridáva na optimizme. Ak nám súčasne s rastúcou infláciou nerastie aj plat, sme stále viac chudobnejší. Ľudia sa preto oprávnene pýtajú, čo s tým môžu robiť. Jednou z možností je aj investovanie.

O investovaní v čase recesie a o tom, ako rozumne naložiť s peniazmi, pre ktoré momentálne nemáme využitie, sme sa rozprávali s Janom Hlavsom, CEO a Co-founderom spoločnosti Fondee.

V rozhovore sa dozviete aj:

  • prečo je dobré si odkladať bokom peniaze na okamžitú spotrebu;
  • prečo je nechať nevyužité peniaze na bežnom účte zlá voľba;
  • čo je ESG investovanie a prečo je dobré zároveň pre nás aj pre planétu;
  • kedy je najvhodnejší čas investovať.

Akí sú Slováci investori? Majú radšej riziko s vidinou vyššieho zisku, alebo idú radšej na istotu?

Na to existujú dve odpovede. Ak ide o Slovákov, ale aj Čechov, ktorí investujú v našej spoločnosti, tak si vyberajú práve tie odvážnejšie profily. U nás je sedem profilov, ako sú konzervatívne – dlhopisové a potom tie rizikovejšie – akciové a potom niečo medzi tým. Investovanie do odvážnejších profilov je výhodné najmä pre mladších investorov, napríklad okolo 35 rokov, keďže z dlhodobého hľadiska majú lepší výnos. Z nášho pohľadu sa teda rozhodujú veľmi racionálne.

Druhá odpoveď, a teda ako sa vo všeobecnosti správajú Slováci, tak by som povedal, že sú veľmi konzervatívni. Je to hlavne dané historickou výchovou a nechávajú si peniaze hlavne na bežných účtoch. Čísla Eurostatu hovoria, že Slováci majú asi 100 miliárd eur majetku a z toho viac ako polovica leží na bežných či sporiacich účtoch alebo ich obdobách. Väčšina ich majetku je teda v hotových peniazoch, čo je veľmi zlá stratégia z dlhodobého pohľadu.

Držať si nejakú hotovosť je ale prospešné, alebo sa mýlim?

Samozrejme, mať hotovosť na bežné výdaje, napríklad ak potrebujete opraviť práčku, ale aj na neočakávané situácie, napríklad strata zamestnania. Takže jednoznačne má zmysel držať nejakú hotovosť. Každý nech si povie, či je mať dobré peniaze na tri alebo 6 mesiacov dopredu, no asi nie je perspektívne, nechávať si peniaze na pokrytie nákladov na päť rokov dopredu.

A ukazuje sa, že mnohí Slováci držia hotovosti na bežných účtoch zbytočne veľa, čo je veľká chyba. Tieto peniaze by mohli generovať ďalšie, ale nemôžu, keďže nie sú investované.

Hovorí sa, že kríza či recesia je aj príležitosť. Dá vyťažiť práve z tohto obdobia?

Mám veľmi rád jedno porekadlo, ktoré sa hodí na túto situáciu: „Akciový trh je jediná forma obchodu, z ktorej všetci utekajú, keď sú tam zľavy.“

Ak sa pozrieme, kde sú teraz trhy, tak áno, je to príležitosť. Ak sú akcie lacnejšie, čo sú aj o štvrtinu oproti začiatku roka, tak má zmysel ich nakupovať. Ak má človek voľné prostriedky, je dobrá doba na ich investovanie do dlhodobého horizontu, keďže za 5 až 10 rokov tam z pohľadu na historický vývoj nastane výnos.

Na druhej strane chápem obavy ľudí. Keď je vysoká inflácia, všetko sa zdražuje a ceny rastú raketovým tempom, tak človek má tendenciu držať hotovosť pre každý prípad. Tu je dobré zachovať chladnú hlavu a urobiť si rozpočet, a teda koľko potrebujem na jedlo, energie, bývanie a ďalšie výdavky. Ak mi ostane voľný balík peňazí, s ktorým nemám čo robiť, mal by som ho investovať.

Ilustračná foto: Unsplash

Ak by sme si zobrali človeka, ktorému mesačne ostáva z výplaty 50 alebo 100 eur a tie by bol ochotný investovať. Nie je to málo?

To je jeden z mýtov, ktorý sa často objavuje, že mám málo peňazí, a tak nemôžem investovať. Hodnota peňazí je ale relatívna. Pre niekoho je 50 eur veľký peniaz, pre iných sú to drobné. A rovnaké to môže byť napríklad aj so sumou 50-tisíc eur.

Takže aj 50 či 100 eur je vhodné investovať a dlhodobo je to pre investora zmysluplné. Nechať ich na bežnom účte, ak pre ne nemá žiadne využitie, je zlá voľba.

Treba investovať, ale rozumne a nevsadiť všetko na jednu kartu. Ideálna je preto voľba portfólií, kde sa peniaze investujú do stoviek až tisícov akcii. Aj z tých 50 eur si takto môže človek nakúpiť malinké kúsky akcií mnohých spoločností.

Veľmi dobrá je aj pravidelnosť. Ak sa investorovi objavujú takéto voľné peniaze každý mesiac, mal by ich každý mesiac investovať, bez ohľadu na to, či sa situácia na trhu zhoršuje alebo zlepšuje.

V poslednej dobe sa často rieši, že investovanie môže byť aj ekologickejšie. Existuje nejaký produkt, ktorý by bol environmentálne udržateľný či etický?

Práve nedávno sme vo Fondee zaviedli tzv. ESG portfólio. ESG je skratka pre environmental, social and corporate governance.

Environmental, teda v preklade životné prostredie, predstavuje aspekty okolo firiem, ktoré sú spájané so znižovaním uhlíkovej stopy, či investovaním do obnoviteľných zdrojov energie. Ďalej Social je faktor zameraný na sociálne aspekty. Ten sa venuje veciam, ako sú firemné hodnoty, etika na pracovisku, genderová rovnosť, rešpektovanie dodávateľov či životných podmienok zamestnancov.

Posledná časť corporate governance sa týka riadenia spoločnosti. Tu sa sleduje správne riadenie spoločnosti, teda aby v spoločnosti neboli negatívne javy, ako je korupcia, neodvádzanie daní a podobne.

Každá firma má svoj ESG rating a akcie spoločnosti majú lepší či horší rating práve na základe toho, ako sa daná firma chová v rámci týchto aspektov. Keď sme vyberali firmy do ESG portfólií, tak sme sa zamerali práve na tie, ktoré majú určitú kvalitu tohto ratingu.

Ako je to s výnosmi pri ESG? Oplatí sa do neho investovať?

Toto je niečo, čo mňa osobne prekvapilo. Keď sme urobili analýzy, zistili sme, že ESG je vlastne výnosnejšie ako klasické investovanie. Je to na úrovni desatín percent, ale stále je to výnosnejšie.

Je za tým to, že tieto spoločnosti majú menej problémov. Sú lepšie optimalizované, majú lepšie nastavené procesy či dodávateľské reťazce, nemávajú pokuty, nemávajú spory s vládou. Sú schopné minimalizovať tieto riziká, a tak majú logicky aj vyššie výnosy.

Sú pri takomto type nejaké väčšie riziká oproti klasickému investovaniu?

Nie. Portfólia sú diverzifikované a nie je to tak, že by ste v takom prípade investovali iba do elektromobility alebo do veterných elektrární a podobne. Sú to portfóliá, ktoré prechádzajú cez rôzne segmenty, a teda rozdiel tu v podstate nie je a naopak, ako som už spomínal, tá výnosnosť je vyššia. Dokonca je toto investovanie stabilnejšie oproti klasickému investovaniu, a to aj keď ekonomika prechádza rôznymi cyklami.

Ilustračná foto: Unsplash

Ak by som sa rozhodol, že by som chcel investovať nejaký obnos peňazí, napríklad aj do ESG, čo by som mal urobiť?

Najprv je potrebné si urobiť osobný plán a ustáliť, koľko peňazí by ste chceli investovať. To je v podstate to, o čom sme sa bavili na začiatku. Potom je to už jednoduché. Stačí sa pozrieť na trh, kde sú rôzne platformy na investovanie.

Ak chcete investovať do ESG, máte možnosť si vybrať, ideálne diverzifikované portfólio, a tam si môžete vybrať klasické či tradičné fondy, ktoré investujú aj do ESG, akcie alebo dlhopisy. Alebo si môžete vybrať platformy, ako je aj Fondee a vybrať si z nich, čo vám vyhovuje.

Ako si bežný človek, laik, môže zvoliť správnu platformu?

V tom prípade by som odporučil ísť napríklad na náš web a zoznámiť sa produktami. Pri prihlasovaní na stránke máme investičný dotazník a ten vám môže napovedať, kde na spektre výnos-riziko sa vlastne pohybujete. Na konci vám preselektujeme portfólia, ktoré sú pre vás vhodné a vy si ich môžete vybrať . Máme teda mechanizmus, ktorý môže pomôcť aj úplnému laikovi vytvoriť portfólio, ktoré je pre konkrétnu osobu to najlepšie.

Ak sa teoreticky stane nejaká nepredvídateľná situácia a potrebujem peniaze, je možné si ich vybrať?

Je to možné. Na rozdiel od tradičných fondov či bánk, my neúčtujeme žiadne vstupné či výstupné poplatky. Klient platí iba pri investovaní. Peniaze si môže kedykoľvek vybrať a jediné riziko, ktoré podstupuje, je, že ak by si peniaze chcel vybrať po krátkej dobe v horizonte niekoľkých mesiacov, tak práve v tej dobe môžu mať jeho akcie či dlhopisy nižšiu hodnotu.

Tomu sa predchádza práve dlhodobosťou, keď hodnoty akcií v čase narastajú. Môže ale nastať aj taká situácia, že sa dá aj po pár mesiacoch zarobiť.

Prečo by som sa mal rozhodnúť pri investovaní využiť Fondee? Aké výhody tým získam?

Tých výhod je viac. Hlavnou je, že sme nízkonákladoví. Poplatky pri investovaní sú najnižšie na trhu a účtujeme si 0,9 % za správu ročne. To je najmenej v rámci konkurencie či v rámci podielových fondov.

Ďalšou nespornou výhodou je, že portfólia sú veľmi diverzifikované a získavate akcie na stovky či tisícky titulov.

Tretia výhoda je pohodlnosť. Sme úplne online, nemusíte nikde chodiť, nemusíte riešiť žiadne papiere, nemusíte sa fyzicky s nikým stretávať.

A nakoniec, poslednou, veľmi dôležitou výhodou, je transparentnosť. Kladieme veľký dôraz na to, aby klient vedel, do čoho ide, aby vedel, aké ETF (akcie či dlhopisy pre drobných investorov) mu nakúpime. Niekto radšej investuje do amerických akcií, iný zase do európskych. Chceme, aby investor vedel, čo vo svojom portfóliu vlastne má a tiež, aby vedel, čo ho to stojí a aký vývoj môže očakávať.

Čo môže človek očakávať, keď bude investovať práve z Fondee?

To, že v dlhodobom horizonte na tom zarobí viac oproti tomu, ak by si peniaze nechal na bežnom alebo sporiacom účte. Samozrejme, sú tu riziká na strane volatility, čiže výkyvov na akciovom trhu a teda krátkodobo môže byť hodnota nižšia. Ale dlhodobo, keď sa pozriete historicky na to, ako sa vyvíjali akciové trhy, tak na tom vždy zarobíte.

Ilustračná foto: Unsplash

Hovoríte o dlhodobom horizonte. Aký časový úsek si máme predstaviť?

Klientom odporúčame, aby peniaze investovali aspoň tri roky pri konzervatívnych. Pri tých odvážnejších to môže byť päť rokov. Po tejto dobe, ako nám historický vývoj trhov ukazuje, budete profitovať. Aj ak by ste investovali aj v tú najnevhodnejšiu dobu, teda tesne pred prepadom trhov, tak po piatich rokoch už budete v pluse. To je tá logika toho, prečo hovoríme práve o piatich rokoch, kedy môžete vidieť už výnosy, to je ale extrémna situácia a zvyčajne je to skôr.

Ako je najvhodnejšie investovať, čo sa týka vstupných financií?

Ak by som bol bežný drobný investor, urobil by som to tak, že by som na začiatku zainvestoval istý balík financií, a potom by som si dal trvalý príkaz, napríklad na 50 či 100 eur ako pravidelné investovanie.

Dôležitá je tá pravidelnosť. Ak investujete pravidelne, viete spriemerovať prepady trhov a niekedy síce zainvestujete v nevhodný čas, ale zároveň niekedy investujete v ten najvhodnejší čas. Vďaka tomu sa profil výnosnosti spriemeruje a to je celá logika za tým, že vy na tom v konečnom dôsledku zarobíte.

Je najvhodnejší čas na investovanie teraz?

Ja zvyknem hovoriť, že každá doba je tá najvhodnejšia. Nikdy neviete, čo sa stane a pokojne aj o týždeň môže nastať prepad o 10 či viac percent, a tak sa s určitosťou nedá povedať, že práve dnes je ten najlepší čas. Ak ale chcete investovať, tak by ste to mali vždy urobiť v danom momente. Ale pocitovo, ako sledujem momentálnu situáciu, dnes je určite lepšie zainvestovať ako napríklad pred rokom.

V spolupráci s Fondee.

Najnovšie články