Ilustračná foto: MovieStillsDB

Stačí si osvojiť to, čo sme mnohí už dlhé roky nevyužili.

Zvykne sa hovoriť, že koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. Samozrejme, naučiť sa cudzí jazyk nie je len tak a mnohí z nás, kým sa naučili jeden, museli stráviť desiatky, ba až stovky hodín štúdiom všetkých jeho zákutí. Čo keby sme vám ale povedali, že si čas strávený učením cudzieho jazyka môžete výrazne skrátiť? Nová štúdia totiž odhalila spôsob, ako sa cudzí jazyk môžete naučiť rýchlejšie a funguje na 100 %.

21. storočie ponúka množstvo užitočných vymožeností, ktoré nám majú zjednodušiť každodenné životné situácie. Používame počítače aj smartfóny, vďaka ktorým sa vieme dostať k informáciám v priebehu pár sekúnd. Vďaka výdobytkom modernej doby však akosi viac zabúdame na nie tak dávnu minulosť, kedy moderné prostriedky neboli tak masovo rozšírené. Stačí len spomenúť obyčajné písanie rukou perom alebo ceruzkou na papier. Schválne, koľkí z vás si ešte poznámky píšu na papier a nie len do smartfónu?

Ilustračná foto: Unsplash

Pokiaľ patríte k tej väčšine, ktorá na rukou písaný text už zabudla, možno by ste si túto činnosť mali opäť osvojiť. Ako totiž preukázal najnovší experiment, môže vám to k veľa veciam dopomôcť, píše web Science Alert.

Písaním na papier sa cudzí jazyk naučíte ľahšie

Výsledky nedávneho experimentu jasne preukázali, že písanie perom na papier vám môže výrazne pomôcť pri učení sa cudzích jazykov. Metóda dokonca podľa výsledkov funguje na 100 %.

Autori štúdie pracovali so skupinou 42 dospelých dobrovoľníkov, ktorých úlohou bolo naučiť sa arabskú abecedu od samotných začiatkov. Rozdelení boli do troch skupín, pričom každá skupina sa mala abecedu naučiť odlišným spôsobom. Prvá skupina sa mala abecedu naučiť pomocou písania perom na papier, druhá písaním na elektronickom zariadení a tretia len za pomoci inštruktážnych videí.

Ilustračná foto: Unsplash

Výsledky v mnohých ohľadoch prekvapili, pretože najúspešnejšia bola tá, ktorá využila metódu učenia sa písaním na papier. Účastníci experimentu v tejto skupine sa dokonca nové písmená nielen naučili rýchlejšie, ale dokázali tiež lepšie uplatniť svoje vedomosti v iných oblastiach – napríklad tvoriť nové slová či rozpoznávať také, ktoré predtým nevideli.

Menej digitálu, viac “analógu”

Deti na školách čoraz menej pri písaní využívajú pero a papier a aj písanie poznámok sa neustále digitalizuje (a obzvlášť to platí v súčasnosti, keď mnohí z nás zostali zatvorení vo svojich domácich kanceláriách či izbách). Na základe tohto výskumu sa ale jasne podarilo preukázať, že písaním na papier sa dokážeme skrátka naučiť viac. Myslí si to aj kognitívna vedkyňa Brenda Rapp z Univerzita Johna Hopkinsa, ktorá sa na experimente podieľala ako jedna z jeho hlavných autoriek.

Ilustračná foto: Unsplash

Ako výsledky experimentu ukázali, všetky tri spôsoby naučili participantov efektívne rozpoznávať arabské písmená a už po šiestich lekciách v nich mali len veľmi málo chýb. Na dosiahnutie dobrého štandardu však spomedzi všetkých vytŕčala skupina, ktorá arabské písmená písala ručne na papier. Dokonca to došlo až k tomu, že vedeli lepšie písmená nielen napísať, ale ich aj pomenovať a po ďalších cvičeniach mali aj lepšie zvládnutú gramatiku a čítanie slov.

Výhody výučby prostredníctvom písania rukou tak presahujú akékoľvek rámce, pretože vedomosti sa nám skrátka ľahšie „zaryjú“ do pamäte a máme ich späté s písmom a písaním.

Ilustračná foto: Unsplash

Deti by mohli dosiahnuť ešte lepšie výsledky

Samozrejme, skupina 42 ľudí nie je pre štúdiu veľa. Aj výsledky z tejto naznačujú, že pero a papier zohrávajú pri vzdelávaní veľmi významnú úlohu, aj keď v našej komunikácii začali dominovať digitálne formáty. Vedci zároveň uviedli, že aj keď sa na štúdii zúčastnili len dospelí jednotlivci, podobné (ak nie aj lepšie) výsledky by bolo možné dosiahnuť s detskými participantami.

Ak sa teda budete chcieť rýchlejšie naučiť akýkoľvek cudzí jazyk, nespoliehajte sa len na digitálne písanie, ale najmä na písanie voľnou rukou. Naučíte sa totiž viac.

0
Uložiť článok
Komentovať