Foto: : Cindy Starr, Kel Elkins, Greg Shirah and Trent L. Schindler, NASA Scientific Visualization Studio

Globálne emisie metánu dosiahli nový rekord.

Za nárast množstva vyprodukovaného metánu sú zodpovedné najmä skládky, chov dobytku, ale aj ťažba uhlia či ropy. Čo tento nový rekord znamená pre ľudstvo?

Vedci predpovedajú oteplenie o 3 až 4°C

Medzi rokmi 2000 až 2017 sa množstvo skleníkových plynov v atmosfére zvýšilo do takej miery, že vedci predpovedali nárast teploty vplyvom globálneho otepľovania o 3 až 4°C do konca tohto storočia. Ako informuje portál Phys, také oteplenie môže viesť k suchu, masívnym prírodným požiarom, záplavám a iným prírodným katastrofám. Tie budú mať za následok hladovanie, masovú migráciu a sociálne nepokoje.

Foto: unsplash

Správy, ktoré boli uverejnené v Earth System Science Data a Environmental Research Letters informujú, že v roku 2017 bolo do atmosféry vypustených 600 miliónov ton metánu. Plyn bez farby a bez zápachu je 28-násobne silnejší ako oxid uhličitý, čo znamená, že v priebehu 100 rokov zadrží omnoho viac tepla. Naposledy bola hladina metánu v atmosfére relatívne stabilná okolo roku 2000, odvtedy jeho množstvo každým rokom stúpa, pričom za nárast je zodpovedný najmä človek.

Mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo jeme a aké zdroje energií používame

Profesor Rob Jackson profesor zo Stanfordskej univerzity hovorí, že chov kráv a iných prežúvavcov je jedným z najvýraznejších činiteľov, ktorý prispieva k produkcii metánu. Chovom dobytka sa vyprodukuje dokonca viac metánu, ako sa produkuje pri ťažbe a spracovaní fosílnych palív.

Pandémia koronavírusu však zasiahla aj túto oblasť a množstvo produkovaného oxidu uhličitého pokleslo. Môže za to najmä fakt, že v mnohých krajinách bola pozastavená doprava, ale aj výroba v rôznych odvetviach. Množstvo produkovaného metánu však nijak výrazne nekleslo ani následkom pandémie. Poľnohospodárstvo totiž nebolo možné jednoducho zastaviť.

Foto: unsplash

K najvyššiemu nárastu produkcie metánu došlo najmä v Číne, v Afrike, ale aj v Oceánii, ktorej súčasťou je Austrália. Každá z oblastí vyprodukovala počas obdobia skúmania ročne 10 až 15 miliónov ton metánu. V tesnom závese sa ocitla Amerika, ktorá najviac metánu vyprodukovala následkom ťažby zemného plynu. Výnimkou je Európa, kde za posledných 20 rokov došlo k poklesu produkcie metánu. Môže za to napríklad efektívnejšia produkcia potravín. Okrem toho, Európania konzumujú menej hovädzieho mäsa a viac rýb a hydiny.

Obavy vzbudzovala aj roztápajúca sa ľadová pokrývka v arktických oblastiach. Od roku 2017 sa však nepodarilo dokázať, že by sa z roztápajúceho ľadu skutočne uvoľňovali veľké množstvá metánu. Ak ale chceme množstvo produkovaného metánu zredukovať, je dôležité, aby sme obmedzili ťažbu fosílnych palív a zamysleli sa aj nad tým, ako kŕmime dobytok, čo jeme a ako pestujeme plodiny.

Phys
1
Uložiť článok
Komentovať