Foto: Attributed to John Taylor , Public domain, via Wikimedia Commons

“Štyria bratia so ženami a deťmi, piaty, najmladší Mišo, ešte mládencom. Dievka jedna, Anča, tridsaťročná – nevydatá. Nevydala sa – je mrzáčkou. Lámka jej telo pokazila ešte za malička.”

“Život je hra, chlapče. Život je hra, ktorú nikto nehrá podľa pravidiel.”

"Som veľmi sebecké stvorenie, pán Darcy. Aby som sa zbavila tiaže, ktorá mi leží na srdci, zachovám sa bezohľadne i k vám."

“Byť či nebyť – to je otázka, je dôstojnejšie zaprieť sa a znášať surovosť osudu a jeho rany, alebo sa vzoprieť moru trápenia a skoncovať to navždy?”

“Keby to tak mohlo byť opačne! Keby som tak ja mohol zostať vždy mladý a starnúť keby mohol ten obraz! Za to - za to by som dal všetko! Áno, na celom svete nie je pranič, čo by som za to nedal. Dal by som za to svoju vlastnú dušu.”

„Starý, pozor na kapce, aby si ich nepotratil; na cukor, kávu, med, bryndzu, mak, piepor, papriku, olej a sviečky nezabudni. A nechže sa ti hrnčeky nepobijú!“

"Lannister vždy spláca svoje dlhy."

„Miluj Jo po všetky dni, ak chceš, ale nenechaj sa už rozmaznávať, pretože je zlé zahodiť toľko dobrých darov, pretože nemôžeš mať ten, ktorý chceš.“

“Vstúpila do môjho sveta, umbrovej a čiernej Humbertovej ríše so zbrklou zvedavosťou, zbežne si ju prezrela a s pobaveným úsmeškom pokrčila ramenami; a mne teraz pripadalo, že sa chystá od nej odvrátiť s čímsi, čo nemalo ďaleko k obyčajnému odporu.”

“Ja sladké túžby, túžby po kráse, spievam peknotou nadšený, a v tomto duše mojej ohlase svet môj je celý zavrený.”

Najnovšie články