Foto: Maros M r a z (Maros) / CC BY-SA

Dokážete priradiť rieku k mestu?

Na Slovensku sa nachádza iba veľmi málo sídiel, cez ktoré nepreteká aspoň malý potok. Voda je základom života a mestá tak prirodzene vznikali pri brehoch riek. Na hodinách geografie sme sa učili, aké rieky pretekajú cez slovenské mestá. No pamätáte si to? Otestujte sa v dnešnom kvíze.

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii.

Aká rieka preteká cez Banskú Bystricu?

Archív TASR

Aká rieka preteká cez Prešov?

Aká rieka preteká cez Trnavu?

Pixabay

Aká rieka preteká cez Žilinu?

Aká rieka preteká cez Bardejov?

Archív TASR

Aká rieka preteká cez Košice?

Pixabay

Aká rieka preteká cez Rožňavu?

Aká rieka preteká cez Liptovský Mikuláš?

Aká rieka preteká cez Nitru?

Aká rieka preteká cez Martin?

Najnovšie články