Foto: pxhere.com (Ilustračné)

Ako vyriešiť problém s nedostatkom vody? Čína v tom má jasno. Bude ovládať počasie.

Voda sa má stať v 21. storočí najžiadenejšou komoditou. Nedostatok vody spôsobuje ľudstvu obrovské problémy. Najdôležitejšia je samozrejme tá pitná, no obrovské množstvo vody je potrebné aj pre fungovanie hospodárstva krajiny. Svoje o tom vie aj Čína, ktorá dlhodobo trpí nedostatkom vody aj keď sa jej problémy samozrejme nevyrovnajú stavu v Afrike. Čína má však ambiciózne riešenie problému s nedostatkom vody. Chce sa hrať na boha a ovládať počasie. 

Obrovský systém úpravy počasia. Taká je odpoveď Číny na nedostatok vody s ktorým sa obrovská, najľudnatejšia a hospodársky jedna z najaktívnejších krajín potýka. Testovanie nadčasového projektu len nedávno oznámila China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), čo je akýsi čínsky ekvivalent amerického úradu NASA. Krajina údajne už aktuálne testuje systém úpravy počasia na vytvorenie zrážok. Testy vyzerajú priaznivo a výsledný projekt má byť najväčší svojho druhu na svete. O čo vlastne ide?

Foto: Pexels

Nedostatok vody v krajine chce Čína vyriešil vytvorením “prirodzených” zrážok. Slúžiť na to má obrovská sieť komôr spalujúcich tuhé palivo, ktorá bude do ovzdušia vypúšťať jodid strieborný. Jeho kryštalická štruktúra podobná ľadu umožňuje vyvolávať mrznutie pri vytváraní oblakov, čo následne vyvolá dážď. Efektívne a bezpečné spaľovanie má podľa výskumov zabezpečiť umiestnenie spaľovacích komôr vo vysokej nadmorskej výške. Domovom tohto nadčasového projektu sa má preto stať Tibetská náhorná plošina.

Foto: Wikimedia

Tibetská náhorná plošina je pre čínske hospodárstvo veľmi významnou oblasťou. Nenájdete tu síce žiadne priemyselné podniky a vlastne tu ani takmer nikto nežije, je však prameniskom množstva významných čínskych riek, ktoré rozvádzajú vodu do celej krajiny. Tibetská náhorná plošina leží v priemernej výške 4500 metrov a nachádza sa v zrážkovom tieni Himalájí, preto patrí medzi najsuchšie oblasti na svete. Hrozí, že v budúcnosti tu prameniace rieky budú svoju vodnatosť ešte strácať, čo by pre Čínu znamenalo obrovský problém. Systém úpravy počasia ho má však vyriešiť.

Foto: Wikimedia

Celá sieť spaľovacích komôr má pokrývať rozlohu viac ako 1,6 milióna km², čo je asi trojnásobok rozlohy Španielska (popr. jedno Mongolsko). Projekt by mal pritom zvýšiť množstvo zrážok v oblasti až o 10 miliárd kubíkov ročne, čo je asi 7% spotreby vody celej Číny. Tento systém úpravy počasia má byť pritom najväčší na svete a vyriešiť by mohol nielen problémy na ďalekom východe ale aj celosvetový problém s nedostatkom vody. To však hovoríme o ďalekej budúcnosti.

Aktuálne spoločnosť China Aerospace Science and Technology Corporation hovorí o prvotných výsledkoch testovania. V oblasti Tibetskej náhornej plošiny bolo doposiaľ rozmiestnených 500 spaľovacích komôr a podľa spoločnosti sú výsledky veľmi sľubné. Či sa však projekt rozšíri do svojej konečnej podoby ešte isté nie je. Svet je však možno o krok bližšie k vyriešenie jedného z najaktuálnejších problémov pre toto storočie.

Pozri aj: V roku 2050 bude v oceáne viac kíl odpadu, ako rýb. Plastový odpad zväčší svoj objem na takúto ohromnú kapacitu

inhabitat.com, South China Morning Post
0
Uložiť článok
Komentovať