Foto: unsplash/ Hush Naidoo

Ak by ste mali možnosť, chceli by ste vedieť, ako dlho budete žiť?

Niektorí si radšej nažívajú v sladkej nevedomosti, kým iní by chceli vedieť všetko. Ak patríte do tej druhej skupiny, máme pre vás zaujímavé novinky. Ako píše portál Daily Mail, vedci vynašli test, ktorý s viac ako 80 percentnou presnosťou predpovie, či budete nasledujúcich 10 rokov stále medzi živými.

Skúmanie biomarkerov

Nejde o žiadne čary či alchýmiu. Nemeckí vedci sa rozhodli, že preskúmajú 14 biomarkerov vo vzorke 44-tisíc ľudí vo veku od 18 do 109 rokov, pričom sa zameriavali najmä na imunitu, spracovanie glukózy, prúdenie tuku telom či markery poukazujúce na zápal v tele. Cieľom skúmania markerov je zistiť, ktoré v najvyššej miere prispievajú k predčasnému úmrtiu. Predpoveď na nasledujúcich 16 rokov bola presná až na 83 percent.

Test zatiaľ nie je použiteľný v nemocnici

Zatiaľ ide o skúšobnú verziu, už čoskoro však budú dostupné testy, ktoré budú bežne použiteľné aj v nemocniciach. Budú administrované podobne, ako keď sa zisťuje prítomnosť zápalu v tele. Načo je ale niečo také vôbec dobré? Nejde o veštectvo, vďaka ktorému by človek mohol žiť o niečo pokojnejšie. Krvný test by mohol pomôcť pri určovaní liečby pacienta alebo napríklad pri zisťovaní toho, či je pacient vo vyššom veku dostatočne silný na to, aby zvládol chirurgický zákrok.

Foto: pixabay

Už v súčasnosti dokážu vedci do istej miery predvídať, či jedinec prežije nasledujúci rok a to na základe krvného tlaku či prítomnosti cholesterolu v krvi. Portál Nature Communications však uvádza, že snažiť sa predpovedať mortalitu človeka na najbližších 10 či 15 rokov vopred je omnoho náročnejšie.

Predpoveď nezávislá od pohlavia a veku

Účastníci výskumu boli pravidelne pozorovaní po dobu od 2 do 16 rokov, pričom počas výskumu zomrelo 5 512 účastníkov. Následne vedci porovnávali metabolické biomarkery účastníkov, ktorí umreli s biomarkermi tých, ktorí sa dožili vyššieho veku. Na základe porovnania boli zvolené biomarkery, ktoré ovplyvňovali dĺžku života najviac a ukázalo sa, že podstatné biomarkery sú rovnaké, nezávisle od pohlavia a veku.

Foto: pixabay

Ďalšie faktory

Samozrejme, vedci sledovali aj iné faktory skracujúce život ako napríklad BMI, fajčenie, cholesterol, ochorenia srdca a rakovina či konzumácia alkoholu. Okrem toho, do výskumu boli zapojení len jedinci s európskymi koreňmi, aj keď sú teda výsledky testovania zaujímavé, je potrebné ešte ďalšie testovanie, ktoré určí, či sa výsledky vzťahujú aj na iné etnické skupiny. Navyše, ako sme spomínali, zatiaľ test nie je bežne použiteľný v nemocnici, to sa však už čoskoro môže zmeniť.

dailymail
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )