Foto: pixabay.com

Keď sa povie slovo psychopat, veľa ľudí si predstaví kriminálnika vo väzení.

Takáto predstava však môže byť na míle vzdialená od pravdy. Psychopat nemusí byť kriminálnikom. Môže sa vyznačovať črtami, ktoré sú bežné aj pre ktoréhokoľvek zdravého človeka. Tak ako je jedinečný každý človek, je jedinečný aj každý psychopat. Každý z nás má svoje pozitívne a negatívne črty, ktoré si neraz ani nemusíme uvedomovať.

Kto je psychopat?

Aby ste určili, či niekto psychopatom je alebo nie, je potrebné vyšetrenie, ktoré odhalí prítomnosť najmenej troch alebo viac psychopatických čŕt, medzi ktoré patrí napríklad aj bezstarostnosť. Každý človek je z času na čas bezstarostný a nezodpovedný, takéto správanie je však každodennou súčasťou života psychopatického jedinca.

Ktoré črty sa prisudzujú psychopatom, no celkom bežne sa vyskytujú aj u zdravej populácie?

Šarm

Aj keď sa to neraz hovorí, šarm nie je len výsadou psychopatov. Šarmantní dokážu byť všetci, no psychopat presne vie, čo povedať, aby ľudí zmanipuloval podľa svojej potreby. Ak je však niekto šarmantný a vie, kedy čo povedať, nemusí to znamenať, že je psychopatom. Spozornieť by ste mali vtedy, ak je šarm využívaný ako nástroj manipulácie.

Foto: unsplash

Nerešpektovanie zákonov

Psychopatom nerobí problém porušovať zákony preto, lebo si myslia, že sa na nich nevzťahujú. Napríklad jazdia bezohľadne, nedajú niekomu prednosť a ohrozia ostatných v premávke. To však z času na čas urobí aj človek, ktorý nie je psychopatom.

Impulzívne správanie

Ak sa človek správa impulzívne a vôbec sa nezaujíma o dlhodobé následky svojho správania, je možné hovoriť o psychopatickej črte. Takéto správanie je však celkom bežné napríklad aj pre adolescentov a občas aj pre dospelých. Ako teda rozoznáte psychopata od obyčajného človeka, ktorý sa zachoval impulzívne? Psychológ Kevon Oven hovorí, že rozdiel je v perzistencii správania – ak sa niekto správa impulzívne neustále a nedokáže svoje správanie zmeniť, aby sa vyhol nežiaducim následkom, jednoznačne to nie je zdravé.

Klamanie

Klamanie síce nie je pekné, no je pomerne bežné a rozšírené v celej populácii. Klinická psychologička Angela Kenzslowe však hovorí, že psychopat sa kvôli svojim klamstvám nikdy necíti zle, nemá výčitky svedomia. Malé klamstvá sú spoločnosťou dokonca aj akceptované, psychopat však vyslovuje klamstvá za účelom ublížiť iným a jednoznačne to nie sú tzv. nevinné lži.

Manipulatívnosť

Nielen ku klamstvám, ale aj k manipulácii s inými ľuďmi sa občas uchýli takmer každý. Opäť je však rozdiel medzi bežnou populáciou a psychopatom. Psychopat je totiž schopný vymyslieť neuveriteľne spletitú sieť klamstiev a podvodov, len aby dosiahol svoj cieľ, samozrejme, bez náznaku výčitiek.

Foto: unsplash

Egoizmus

Egoizmus je taktiež vlastnosť, ktorá sa celkom bežne vyskytuje, patologickou sa stáva po prekročení istej hranice. Klinická psychologička Perpetua Neo hovorí, že ľudia si egoizmus automaticky spájajú s niečím zlým, nemusí to ale tak byť vždy. Občas je dobré zamerať sa na seba. Prospešné a zdravé to však nie je v prípade, ak jedinec sám seba vidí cez ružové okuliare, pričom takýto náhľad na vlastnú osobu nie je produktívny a môže poľahky hraničiť s narcizmom.

Vyhľadávanie adrenalínových zážitkov

Stereotyp a monotónnosť sú ubíjajúce pre mnohých z nás, občas si preto pozrieme horor či sa vyberieme na zoskok padákom. Vyhľadávanie adrenalínových situácií teda nemusí byť známkou psychopatie, spozornieť však treba, ak ide jedinec takpovediac cez mŕtvoly a vôbec neberie ohľad na ľudí okolo seba.

bustle
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )