Život nie je prechádzka ružovou záhradou a útrapami si prešiel každý z nás.

Niektorých postihli menej, iných viac a je na každom z nás, ako využije svoje vnútorné sily na to, aby sa so situáciou popasoval. Nech sa však človek snaží akokoľvek, niekedy je toho jednoducho priveľa. A ak človek prežije traumu, ktorá ho skutočne zasiahne, môže následkom toho dôjsť k posttraumatickej stresovej poruche. Čo všetko by ste o nej mali vedieť?

Čo vlastne posttraumatická stresová porucha (PTSD či PTSP) je?

PTSD je psychické ochorenie, ktoré vzniká následkom prežitia závažnej traumy. Človek však traumu nemusí sám prežiť, stačí, ak je svedkom udalosti, ktorá ho hlboko zasiahla. Príkladom môže byť vojna, znásilnenie, autonehoda, fyzický útok, úmrtie blízkeho človeka či prírodné katastrofy, následkom ktorých príde človek o domov.

Ako sa PTSD prejavuje?

Príznaky sa líšia u každého človeka, každý prežíva traumu ináč a s inou intenzitou. Niekto sa z traumy rýchlo pozbiera, iného zas trápia nočné mory, flashbacky, nespavosť, úzkosť, hnev, otupenosť, snaha za každú cenu vyhnúť sa miestu, kde sa udalosť stala a všetkému, čo ju pripomína a množstvo ďalších príznakov. Vedeli ste, že ukážku príznakov nájdeme neraz aj vo filmoch? PTSD trpel napríklad aj Harry Potter či Tony Stark vo filme Iron Man 3.

Foto: unsplash

Trpia PTSD všetci vojaci?

Aj keď vojna je jednou z častých príčin vzniku PTSD, neznamená to, že touto poruchou trpia len vojaci, alebo že ňou trpí každý, kto sa ocitol vo vojne. PTSD je mimoriadne rozšíreným ochorením aj medzi bežnými ľuďmi. Štatistiky hovoria, že len v Amerike PTSD trpí 13 miliónov ľudí. Znamená to, že traumu zažilo 70 percent obyvateľov a u 20 percent z nich sa vyvinula posttraumatická stresová porucha.

Aký je rozdiel medzi PTSD a bežným stresom?

So stresom sa stretávame pomerne bežne, vyvolať ho môže časová tieseň či nezhody s niekým blízkym, no PTSD zažíva jedinec po prežitej traume. Okrem toho, stres a PTSD sa líšia aj v intenzite nepríjemných pocitov, ktoré človek prežíva. Miera pociťovanej nepohody sa totiž dá vyjadriť na škále od úplnej absencie až po neznesiteľnú mieru.

Štyri hlavné znaky

PTSD je diagnóza, ktorú musí stanoviť odborník a aby si bol istý, že ide skutočne o PTSD, musia byť v prípade daného jedinca prítomné 4 znaky, a to:

  • prežitie traumy,
  • deviantné správanie,
  • dysfunkcia,
  • pociťovaný distres, teda nepohoda, ktorá závažným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života jedinca.

    Foto: unsplash

Aké sú spúšťače?

Ako sme už spomínali, zdrojom PTSD je prežitá trauma, príznaky však následne môže znova vyvolať čokoľvek – ľudia, miesto či fotografie z miesta, kde sa trauma odohrala. Spúšťačom môže byť skutočne každý detail, dokonca aj slová pesničky, ktorú počúval jedinec v čase autonehody môžu mať za následok nemalé utrpenie a môže to dokonca viesť ku samovražde. Je preto dôležité byť opatrný a rešpektovať potreby jedinca trpiaceho PTSD.

Čo robiť, keď niekto trpí PTSD?

Vzhľadom na to, že ide o závažný problém, ideálne je vyhľadať pomoc odborníka. PTSD sa môže týkať skutočne každého, bez ohľadu na pohlavie či vek. Dôležité však je, aby osoba trpiaca PTSD vedela, že existuje cesta von, stav nie je trvalý a utrpenie je možné zmierniť.

Pozri aj: Počuli ste už o “deprivačných nádržiach”? Ste v nich v absolútnej tme, strácate kontakt s vlastným telom a zažívate eufóriu

psych2go
Všetko začína v tvojej hlave
1
Uložiť článok
Komentovať