Nie je jednoduché naučiť sa, ako byť mentálne silný, vyžaduje si to istý čas a prax. Vyžaduje si to každodenný nácvik a posúvanie svojich limitov k rastu, získanie realistického optimizmu a určenie si zdravých hraníc.

Mentálne silní ľudia neplytvajú časom, aby sa ospravedlňovali alebo cítili sa vinní za to, kým sú. Ani nie sú ochotní predávať svoju silu iným ľuďom. Ako zistíte že aj vy spadáte do tohto spektra? Odpoveď na túto otázku ponúka psychoterapeutka Amy Morin, autorka diela 13 vecí, ktoré mentálne silní ľudia nerobia. Morinová takisto vytvorila zoznam 21 znakov, ktoré vám povedia, či ste mentálne silnejší ako priemer.

thisisinsider.com

Mentálne silní ľudia rozumejú tomu, ako môžu emócie ovplyvniť ich myslenie. Preto, ak potrebujú urobiť nejaké dôležité rozhodnutie, udržiavajú balans medzi emóciami a logikou.

thisisinsider.com

Aj keď môže byť lákavé hľadať si výhovorky, sťažovať sa na iných ľudí, či vyhýbať sa komplikovaným situáciám, mentálne silní ľudia odmietajú plytvať časom na neproduktívne aktivity. Radšej si zvolia nejakú produktívnu činnosť.

thisisinsider.com

Mentálne silní ľudia vedia, že aj keď sú zmeny občas nepríjemné, treba ich vedieť tolerovať. Svoju energiu venujú tomu, aby sa zmenenej situácii prispôsobili, než aby sa jej vyhýbali. Ak ste si teda istí, že ste v novej situácii schopní adaptácie, zrejme ste mentálne silný človek.

thisisinsider.com

Ľudia, ktorí sú mentálne silní, sa nesnažia poraziť svoj strach preto, aby niečo dokázali ostatným, usilujú sa čeliť strachom, ktoré im bránia pohnúť sa vpred.

thisisinsider.com

Ak je niekto mentálne silný, nemá potrebu schovávať alebo ospravedlňovať svoje chyby. Namiesto toho si zo svojich chýb vezmú ponaučenie.

thisisinsider.com

Mentálne silný človek akceptuje to, kým je, ale zároveň si plne uvedomuje neustálu potrebu osobného rozvoja. Je nutné udržiavať rovnováhu medzi sebaakceptáciou a sebarozvojom.

thisisinsider.com

Silní ľudia radšej spolupracujú, než by mali súťažiť s ľuďmi okolo seba. Nemajú pocit, že úspechy iných ľudí nejak zmenšujú hodnotu ich vlastných úspechov. Ak ste schopní osláviť úspech svojho kamaráta, ste mentálne silný človek.

thisisinsider.com

Mentálne silným ľuďom nerobí problém rozhodovanie, pretože poznajú svoje priority a riadia sa svojim rebríčkom hodnôt. Ak ste spokojní s rebríčkom svojich hodnôt a aj sa nimi riadite, zrejme ste aj vy silným človekom.

thisisinsider.com

Kým mnoho iných ľudí hľadá akési potvrdenie od iných pre svoje skutky, mentálne silní ľudia nepotrebujú, aby iní ich činy schvaľovali. Ich motivácia k zlepšovaniu sa je vnútorná. A namiesto toho, aby sa svojimi schopnosťami pred inými chválili, sústreďujú sa radšej na ich zlepšovanie.

thisisinsider.com

Taktiež sú úprimní aj sami k sebe. Ich slová sa nelíšia od ich skutkov. Žijú autentický a úprimný život.

thisisinsider.com

Mentálne silní ľudia sú so sebou spokojní, či už sa im práve podarí vyhrať, alebo prehrajú. Záleží na tom, kto sme, nie čo dosahujeme.

thisisinsider.com

Silní ľudia vnímajú svoje ciele ako maratón na dlhé trate, nie ako šprint. A sú ochotní tolerovať krátkodobú bolesť, ak prinesie dlhodobé výsledky. Ak sa naučíte odložiť okamžité uspokojenie na neskôr, odmena bude ešte lepšia.

thisisinsider.com

Zbytočne sa netrestajú, avšak sú schopní prijať zodpovednosť za svoje skutky. Je dôležité vedieť prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

thisisinsider.com

Kým u niektorých ľudí ťažké chvíle spôsobia, že sa stanú zatrpknutí, mentálne silného človeka nepriazeň osudu len posilní. Vníma prekážky ako príležitosť k rastu.

thisisinsider.com

Mnoho ľudí sa sťažuje, ako málo toho má. Mentálne silný človek je však vďačný za to, čo má a chápe, že má viac, než potrebuje. Je nevyhnutné vedieť vyjadriť vďačnosť.

thisisinsider.com

Mentálne silný človek je veľmi produktívny a efektívny v živote, pretože svoje zdroje dokáže zamerať na veci, ktoré dokáže kontrolovať. Sústreďte sa na to, čo je vo vašich silách, nie na to, čo nedokážete nijak ovplyvniť. To, že prší nezmeníte, nemrhajte teda zbytočne energiou na hnev a zamerajte svoje myslenie pozitívne.

thisisinsider.com

Mentálne silný jedinec nevníma zlyhanie ako koniec cesty. Namiesto toho svoje zlyhanie využije na to, aby získal nové poznatky, ktoré zvýšia šance na úspech v budúcnosti. Nevzdávajte sa, zlyhanie nie je koniec, zlyhanie je šanca.

thisisinsider.com

Silní ľudia sú schopní nájsť vo všetkom zlom aj kúsok pozitívneho, avšak nedovolia optimizmu, aby zaslepil ich triezvy úsudok. Zlatou strednou cestou je realistický optimizmus.

thisisinsider.com

Kým mnoho ľudí pracuje na tom, aby skryli svoju zraniteľnosť, silní jedinci pracujú na tom, aby svoje slabé stránky posilnili. Je lepšie na slabostiach pracovať ako ich zakrývať.

thisisinsider.com

Silní jedinci nelipnú na problémoch, namiesto toho hľadajú riešenia. Ak sa aktívne zapojíte do vyriešenia problému, máte takmer vyhraté.

thisisinsider.com

Mentálne silný človek sa naučí niečo z každej situácie a od každého človeka, ktorého stretne. Učenie nespočíva len v čítaní kníh, ale aj v otvorenosti prijímať podnety zo všetkého, čo nás obklopuje.

Verím tomu, že mentálne silných je nás veľa, a že ste sa v týchto znakoch našli aj vy.

Pozri aj: 8 NAJHORŠÍCH ZLOZVYKOV, KTORÉ MÁTE AJ VY A MALI BY STE IM V SPOLOČNOSTI IHNEĎ VYVAROVAŤ

psych.sk (Petra Sušaninová) thisisinsider.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )