branči / / Planéta Zem
Iný kraj iný mrav, to isté platí aj pre toalety. V každej krajine sú iné tradície a zvyky a preto aj toalety vyzerajú v...

Iný kraj iný mrav, to isté platí aj pre toalety. V každej krajine sú iné tradície a zvyky a preto aj toalety vyzerajú v rôznych kútoch sveta naozaj rôznorodo.

Producent Blaine sa vydal na cestu okolo sveta len s jediným zámerom, a to použiť a zdokumentovať verejné toalety. Výsledok jeho cesty bol naozaj zaujímavý, rozdiely sú veľmi veľké, či už v čistote toaliet alebo v ich type.

[youtube LMwa2tfwl6M 720 410]


Komentovať (0)