Foto: TASR

Poisťovňa Dôvera každoročne hodnotí nemocnice na základe prieskumu, ktorý vykonáva medzi pacientmi.

Zdravotná poisťovňa sa aj tento rok pýtala svojich poistencov na spokojnosť v súvislosti s nemocnicami, ktoré navštevujú. Podľa vykonaného prieskumu tak ohodnotila jednotlivé nemocnice a výsledky prezradili zástupcovia na dnešnej tlačovej konferencii.

Pri fakultných nemocniciach najlepšie obstál Ružomberok

Dôvera realizovala prieskum na vzorke 7000 pacientov a nemocnice rozdelila do kategórií podľa ich typu. Pri hodnotení fakultných nemocníc boli pacienti najviac spokojní s tou, ktorá sa nachádza v Ružomberku. Okrem nej najlepšie obstáli Univerzitná nemocnica v Martine a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici. Naopak, najmenej spokojní boli poistenci s Univerzitnou nemocnicou v Bratislave a s fakultnými nemocnicami v Nitre a Trnave.

Pri všeobecných nemocniciach pacienti najlepšie ohodnotili zariadenia v Parizánskom a Kežmarku, pričom najhoršie obstáli nemocnice vo Veľkom Krtíši, Revúcej a nelichotivo tiež obstála nemocnica Šahy.

Poistenci hodnotili aj špecializované zariadenia

Pri špecializovaných zariadeniach mali poistenci najlepšie skúsenosti s CINRE Bratislava, Národným onkologickým ústavom a Národným rehabilitačným centrom v Kováčovej. Na opačnom konci rebríčka nájdeme Národný ústav reumatických chorôb, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský onkologický ústav.

Spokojnosť pacientov s hospitalizáciami v nemocniciach stúpla

Ako uvádza SITA, potvrdil to rebríček zdravotníckych zariadení podľa hodnotenia pacientov, ktorý vo štvrtok zverejnila zdravotná poisťovňa Dôvera. Celkové hodnotenie za minulý rok dosiahlo známku 1,54. Ide pritom o historicky druhý najlepší výsledok. Za rok 2021 dosiahlo hodnotenie známku 1,57.

Celkovo hodnotia slovenskí pacienti svoj pobyt v nemocnici veľmi dobre,“ zhrnul generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan. Ako zdôraznil, nejde o komplexný rebríček a poisťovňa uznáva, že pacient dokáže zhodnotiť iba niektoré aspekty svojho pobytu v nemocnici. „Ale sme v 21. storočí a pacient by mal byť na prvom mieste,“ uviedol Kultan.

Najnovšie články