Public Domain

Poznáte grécke písmená?

Aj keď nápisy v gréckom jazyku sú pre mnohých z nás nezrozumiteľné, jednotlivé písmená častokrát dokážeme rozlíšiť. Je to vďaka hodinám matematiky či fyziky, kde sa tieto písmená často používajú. Je preto pravdepodobné, že mnohé z nich by ste dokázali určiť aj bez možností. No sú medzi nimi aj také, s ktorými sme sa v škole stretávali iba málokedy a s niektorými možno ani vôbec. Ako si poradíte s dnešným kvízom? 

Kvíz Grécka abeceda

Poznámka: Grécke písmená sú v kvíze uvádzané v tvare veľkého a malého písmena a sú napísané fontom Times New Roman. Pri niektorých možnostiach sme si nesprávne odpovede vymysleli a písmeno s takým názvom v gréckej abecede nenájdete.

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

Aké grécke písmeno je na obrázku?

Public Domain

0
Uložiť článok
Komentovať