interestingengineering.com

Takmer každý z nás už pracoval v Exceli.

Tento skvelý tabuľkový program ponúka plnú paletu funkcii, o ktorých často ani nevieme. V dnešnom článku sa zameriame na rôzne klávesové skratky pre tento program, ktoré, ak pracujete v Exceli, vám ušetria čas a niekedy aj nervy pri vytváraní tabuliek.

Pred niekoľkými dňami sme vám priniesli článok o trikoch pre excel, ktoré vám uľahčia prácu. Teraz sa pozrite na týchto 40 klávesových skratiek,  o ktorých ste možno doteraz nepočuli. Presvedčte sa, že nie všetko je potrebné v exceli nastavovať manuálne.

F2 :  editácia vybranej bunky

F4 : zopakuje na bunke posledne vykonávanú úpravu inej bunky

F9 : zrepočítanie všetkých otvorených pracovných zošitov

F11 : nový graf

ALT : sprístupní hornú lištu, ktorá sa dá potom ovládať pomocou písmen

ALT + = : vytvorí do ďalšej bunky výsledok sčítania vyznačených buniek

ALT + Enter : ďalší riadok v rámci jednej bunky

PG UP : prejde na ďalšiu stranu

PG DOWN : prejde na predchádzajúcu stranu

CTRL + N : otvorí ďalší zošit

CTRL + T : vytvorenie tabuľky

CTRL + K : vložiť hypertextový odkaz

CTRL + Shift + & : vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek

CTRL + B : tučné písmená

CTRL + I : kurzíva

CTRL + U : podčiarknutie

CTRL + Shift + ~ : použitie formátu Všeobecné číslo

CTRL + Shift + $ : použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).

CTRL + Shift + % : použitie formátu Percentá bez desatinných miest

CTRL + Shift + ^  : použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami

CTRL + Shift + # :  použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL + Shift + @ : použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM

CTRL + Shift +! : použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty

CTRL +F1 : skryje/zobrazí panel s nástrojmi

CTRL + F12 : otvoriť súbor

CTRL + Medzerník : vybratie celého stĺpca

CTRL + ; : vloženie aktuálneho dátumu

CTRL + : : vloženie aktuálneho času

Ctrl + ‚ : kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CTRL + A : vybrať všetko

CTRL + D : skopíruje bunku nachádzajúcu sa nad vybranou bunkou

CTRL + F : hľadať

CTRL + H : hľadanie a nahradenie

CTRL + šípka vpravo : pohyb doprava na koniec záznamov

CTRL + šípka vľavo : pohyb doľava na začiatok záznamov

CTRL + šípka hore : pohyb hore na začiatok záznamov

CTRL + šípka dole : pohyb dole na koniec záznamov

Shift + medzerník : vybratie celého riadku

Shift + F2 : pridá/upraví komentár k bunke

Shift + F3 : hľadať funkciu

Veríme, že niektoré z týchto klávesových skratiek ste  nepoznali a pomôžu vám byť viac efektívni pri práci v Exceli. Máte nejaký tip na nejakú inú užitočnú klávesovú skratku? Napíšte nám do diskusie.

Pozri aj: Ako napísať veľké Ô 

Najnovšie články