Foto: Maxpixel (ilustračné)

Problémom je špinavé palivo.

Kým svet rieši z pohľadu znečistenia ovzdušia najmä automobilovú dopravu, ten najväčší znečisťovateľ ostáva už dlhé roky nepovšimnutý. Kontajnerová lodná doprava prispieva k množstvu emisií vypustených do atmosféry extrémnym podielom. V skutočnosti 16 najväčších kontajnerových lodí znečisťuje ovzdušie v rovnakom meradle, ako všetky autá planéty. 

Už pred mnohými rokmi svet pobúrili informácie o enormnom znečisťovaní ovzdušia námornou kontajnerovou dopravou. Problémom však ostáva dodnes. Kým sa ľudstvo zameriava na automobily, najväčší znečisťovateľ v doprave ostáva viac-menej bez povštimnutia. Ako však môže 16 lodí znečistiť planétu rovnako, ako všetky autá sveta?

Iné palivo

Odpoveď je jednoduchá: za všetko môže lodné palivo. Veľké kontajnerové lode totiž na svoj pohon využívajú tzv. Heavy Fuel Oil, palivo vyrábané z ropy, ktoré je považované za všeobecne “najšpinavšie”. Obsahuje totiž veľké množstvo síry, a pri jeho spaľovaní sa tak uvoľňuje oveľa viac oxidov síry a dusíka, ako pri spaľovaní iných pohonných látok. Tradičný benzín využívaný v automobilovej doprave je upravovaný tak, aby pri spaľovaní vypúšťal čo najmenej škodlivých chemikálií pre životné prostredie. Špinavé lodné palivo však takáto úprava obchádza. Aj preto je jeho cena oveľa nižšia, a pri extrémnej spotrebe veľkých lodí je aj logickou voľbou.

Foto: Najväčšia kontajnerová loď sveta – OOCL Hong Kong (Ein Dahmer [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons)
Vo svojej podstate tak niekoľko najväčších kontajnerových lodí skutočne znečisťuje životné prostredie viac, ako všetky automobily sveta. Dôvodom je, že využívajú celkom iný typ paliva ako autá. Dodať však treba, že ak si problematiku “rozmeníme na drobné” zistíme, že kontajnerová doprava je vlastne paradoxne ekologická. V pomere vypúšťaných emisií na jednu tonu nákladu, ktorý dokáže prepraviť, totiž zrazu vychádza celkom pozitívne. Z tohto pohľadu planétu znečisťuje viac nákladná automobilová aj železničná doprava.

Emisné normy

Napriek tomu, že sa posledné roky spoločnosť zameriava najmä na automobilovú dopravu, predsa existujú emisné normy aj pre tú kontajnerovú. Pre veľké kontajnerové lode však ani zďaleka neplatia tak prísne pravidlá, ako pre autá. Tak napríklad Európska únia aj Spojené štáty americké od roku 2015 povoľujú plavbu len obchodným lodiam, ktoré na pohon využívajú palivo s obsahom maximálne 0,1% síry. Obmedzenie však platí len do vzdialenosti 200 námorných míľ od pobrežia. Na plavbu otvoreným oceánom a v pobrežných oblastiach tak lode využívajú dva rôzne druhy palív.

Emisnú normu v minulosti stanovila aj Medzinárodná námorná organizácia patriaca pod OSN. Komerčnej námornej doprave však povoľuje využívať lodné palivo s maximálnym obsahom síry 3,5%, čo je stále pomerne veľa. Tvrdšie pravidlá plánuje organizácia presadiť od roku 2020, kedy by mal obsah síry klesnúť na max. 0,5%. Najväčším problémom pri zavádzaní zmien je najmä cena čistejšieho paliva a fakt, že mnoho nákladných lodí disponuje staršími motormi, ktoré ho nedokážu spaľovať.

Riešenie

Asi najperspektívnejším riešením znečistenia ovzdušia námornou dopravou je kvapalný zemný plyn. Predpokladá sa, že práve tento typ pohonu by mohol v budúcnosti celoplošne nahradiť špinavé lodné palivo. Alternatívou, najmä pre menšie lode, sú aj biopalivá či batérie a teda elektrický pohon. Dôkazom je napríklad nedávne rozhodnutie nórskej spoločnosti Hurtigruten, ktorá avizovala, že svoje veľké výletné lode plánuje už v blízkej budúcnosti poháňať napríklad zvyškami mŕtvych rýb.

sparrowmarine.comstartitup.skinews.co.uk
5
Uložiť článok
Komentovať