Foto: Pixabay.com

Dnes maturanti bojovali s testom z matematiky.

Testy z písomnej maturity pre väčšinu našich maturantov dnešným dňom skončili. Po maturite zo slovenčiny a anglického jazyka dnes študenti zavŕšili testy z matematiky. My sme si pre vás vybrali pár najzaujímavejších otázok. Skúste sa v našom kvíze otestovať, či by ste zvládli dnešnú maturitu z matematiky.

Pri prevode stupňov Celzia (C) na stupne Fahrenheita (F) sa používa vzťah  F= C*(9/5)+32  . Koľko stupňov Celzia majú v meste New York, ak im teplomer ukazuje 23 stupňov Fahrenheita?

Aritmetická postupnosť má päť členov. Prvý je 2 a posledný je 32. Vypočítajte súčet všetkých členov tejto aritmetickej postupnosti.

Arabela a Rumburak bývajú v trojuholníkovom kráľovstve, v ktorom sú všetky cesty stranami rovnostranných trojuholníkov (pozrite obrázok). Zistite, koľkými rôznymi trasami sa vie Arabela dostať k Rumburakovi, ak sa môže pohybovať len po nakreslených cestách a prejde vždy najkratšiu vzdialenosť.

Maturita 2018

Kváder ABCDEFGH má rozmery: AB =8 cm, BC=3 cm a CG=5 cm. Bod M je stred hrany AB. Vypočítajte v centimetroch dĺžku úsečky MG.

Maturita 2018

Do polkruhu s polomerom 2 cm je vpísaný štvorec. Vypočítajte v centimetroch štvorcových obsah tohto štvorca

Maturita 2018

Juraj má päť kartičiek s číslicami 1, 2, 2, 3 a 5. Koľko existuje všetkých štvorciferných čísel deliteľných piatimi, ktoré môže Juraj vytvoriť pomocou týchto kartičiek?

Vypočítajte v decimetroch obvod pravidelného osemuholníka, ktorý má obsah 16 dm2.

Vyberte k funkcii s predpisom y=-2x^2 + 4x +6 funkciu, ktorá sa jej rovná.

Je daná sedemprvková množina A=[a,b,c,d,e,f,g] . Koľko existuje trojprvkových podmnožín množiny A, ktoré neobsahujú prvok g?

Koľko celých čísel je riešením nerovnice |x|^3=-1≤9?

Pozri aj: Maturita 2018: Zvládli by ste dnešný maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry? Otestujte sa!

Najnovšie články