Foto: unsplash

Dokážete si predstaviť, že by ste vždy prežívali ten istý deň stále dookola?

Hádam neexistuje ochorenie, ktoré by sa u každého pacienta prejavovalo rovnako. Platí to aj v prípade Alzheimerovej choroby. U 80-ročného pacienta sa prejavuje naozaj bizarným spôsobom, prežíva vždy ten istý deň stále dookola.

Každý deň je všetko presne také isté

Ako informuje web All That Is Interesting, 80-ročný pacient trpí naozaj nezvyčajným symptómom. V štúdii publikovanej v časopise British Medical Journal informujú, že trpí fenoménom, ktorému sa hovorí Déjà Vécu. Lekári si zvláštnosť všimli po tom, ako sa pacient sťažoval na to, že v elektronickej čítačke sa mu každé ráno objavuje to isté a aj v televízii ide každý deň len ten istý program ako deň predtým.

Každý deň je presnou kópiou toho predošlého, sťažoval sa pacient lekárom. Tvrdil, že kamkoľvek ide, vždy stretáva tých istých ľudí na tých istých miestach a vída tie isté autá s tými istými pasažiermi. Na tom istom mieste stretáva tú istú osobu v nezmenenom oblečení a s rovnakými taškami v rukách. Jednoducho, absolútne nič sa nemení.

Foto: unsplash

Testy preukázali, že trpí miernou formou Alzheimerovej choroby, ktorá ovplyvňuje pamäť, ale aj rôzne ďalšie kognitívne schopnosti. Podľa IFL Science síce ide o extrémne ojedinelý symptóm, záznamy o pacientoch, ktorí ním trpia, sa však objavili už v roku 1896 a to nielen v súvislosti s Alzheimerovou chorobou.

Stav sa postupne zhoršuje

Objavili sa napríklad zmienky o vojakovi, ktorý sa nakazil maláriou. Mal pocit, že celý svoj život už raz predtým prežil a že všetko sa už len opakuje. Dokonca aj novinky o bratovej svadbe mu pripadali ako niečo, čo už predtým prežil.

Foto: unsplash

Tento fenomén bol zaznamenaný aj u pacientov so schizofréniou, s epilepsiou alebo po vážnom poranení mozgu. Podľa lekárov sa môže stav pacienta časom zhoršovať, čo môže viesť ku konfliktom v sociálnom živote, ale aj k problémom v zamestnaní.

V súčasnosti na Déjà Vécu neexistuje liek. Lekári 80-ročného pacienta sledovali po dobu štyroch rokov a čím viac sa zhoršovala Alzheimerova choroba, tým výraznejšie sa prejavoval aj symptóm Déjà Vécu. Odborníci sa ale nevzdávajú nádeje, že raz sa im podarí nájsť spôsob, ako pacientom pomôcť.

Najnovšie články