Foto: Zuzana Veslíková

Ide o výrobok s názvom NERDS rainbow candy.

V superlacnom reťazci Action sa objavila nebezpečná potravina, v ktorej bolo výrazne viac syntetického farbiva, než je povolená hranica, informuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) na svojom webe.

Problémom bolo farbivo

Konkrétne ide o cukríky značky NERDS rainbow candy, pôvodom z USA. Tie sa objavili v predajni Action na adrese Obchodná 19 vo Zvolene a kontrolóri zistili porušenie nariadenia EPaR (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách.

Foto: Action.com

Výrobok mal na obale uvedený dátum minimálnej trvanlivosti 30. november 2025 a prekročil najvyššie povolené množstvo syntetického farbiva Žltá SY (E110). „Maximálny limit je 35,0 mg/kg, vo vyšetrovanej vzorke bola nameraná hodnota 41,9 mg/kg,“ informuje ŠVPS SR.

Štátna veterinárna a potravinová správa zakázala umiestňovať na trh spomínanú nevyhovujúcu potravinu a dodáva, že prevádzkovateľ dané opatrenie splnil v plnom rozsahu. Výrobok s danou šaržou sa už pravdepodobne na trhu nenachádza.

Uložiť článok

Najnovšie články