Foto: Koláž (Interez.sk)

Oboznámte sa so svojimi právami skôr, než vycestujete.

Čas jesenných city breaks a plánovania posezónnych, tzv. neskorých dovoleniek sa nezadržateľne blíži. Avšak skôr, než sa rozhodnete vyraziť na cestu, mali by ste sa mali oboznámiť s právami, ktoré sa týkajú ľudí využívajúcich leteckú dopravu.

Náhodné incidenty sú nepredvídateľné, no ak budete vedieť, ako sa s krízovými situáciami vyrovnať, môžete sa vyhnúť zbytočnému stresu. Oneskorený let? Zrušený let? Žiadne voľné sedadlá na palube? To nemusí nutne znamenať katastrofu – ak poznáte svoje privilégiá.

Oneskorený let alebo čas sú peniaze

Foto: pixabay.com

Podľa štatistík Úradu civilného letectva sú oneskorené lety najčastejšou príčinou sťažností. V prípade, že dôjde k oneskoreniu letu, je prepravca povinný poskytnúť každej situáciou poškodenej osobe, písomné informácie ohľadne predpisov, ktoré upravujú práva cestujúceho.

Okrem iného ide o právo na kompenzáciu vzniknutých škôd či o právo na poskytnutie jedla a nápojov v množstve primeranom čakacej dobe. V prípade, že sa let uskutoční nasledujúci deň, musí byť cestujúcemu poskytnutý nocľah. Ak sa lietadlo oneskorí aspoň o tri hodiny a toto oneskorenie je vinou dopravcu, potom môžete požiadať o kompenzáciu za stratený čas.

Výška kompenzácie závisí od dĺžky letu, no môže dosiahnuť až úroveň 600 €. Sťažnosti by mali byť smerované priamo na konkrétne aerolínie. Ak sa však dopravca zdráha poskytnúť náhradu škody, môžete podať sťažnosť na Slovenskej obchodnej inšpekcii, prípadne dozornému orgánu štátu, kam smeroval váš let, respektíve kde došlo k porušeniu.

Nezabudnite ku kópii sťažnosti ako takej pripojiť aj dokument s odpoveďou leteckej spoločnosti a potvrdenie o rezervácii letu. Ak nedostanete odpoveď do 30 dní od podania sťažnosti, môžete aj v tomto prípade podať sťažnosť.

Zrušený let znamená rýchlu zmenu trasy alebo kompenzáciu

Foto: Pixabay.com

O zrušení letu musí byť cestujúci informovaný aspoň dva týždne pred plánovaným odletom. Následne by mal poškodený dostať alternatívny návrh, ako dosiahnuť cieľ svojej cesty. Ak lehota pre podanie alternatívneho návrhu nie je dodržaná, prípadne dopravca žiadnu alternatívu ani nenavrhol, má cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu do výšky 600 €.

Presná suma závisí od dĺžky plánovaného letu a môže byť nižšia, ak alternatívny návrh leteckej spoločnosti nebude mať významný dopad na čas príchodu do určenej destinácie. Je dôležité podotknúť, že kompenzácia môže byť reálna len vtedy, ak lietadlo neodštartuje z dôvodov spôsobených dopravcom. Ak ale bola situácia spôsobená nepriaznivými poveternostnými podmienkami, štrajkom či politickou situáciou, za tieto dôvody už letecká spoločnosť zodpovednosť nenesie.

V dôsledku zrušeného letu musia byť cestujúcemu poskytnuté nápoje, jedlo a ubytovanie spolu s dopravou do hotela. Dopravca je tiež povinný umožniť cestujúcemu dva telefonické hovory a vybaviť prístup k e-mailu.

Overbooking – keď nemôžete nastúpiť do lietadla

Foto: Pixabay.com

Skúsenosťami poučené aerolínie obvykle predávajú viac lístkov, než aký je počet miest v lietadle. Nastavovanie limitov pre overbooking sa citlivo určuje na základe špecializovaných štatistických analýz konkrétneho dopravcu a letiska.

Avšak stáva sa, že číslo pre overbooking sa neprimerane navýši a pri odbavovaní sa zrazu ocitne viac ľudí, než je miest na palube lietadla. V tejto situácii je v prvom rade na dopravcovi, aby sa pokúsil nájsť dobrovoľníkov, ktorí by chceli letieť ďalším dostupným spojením.

Ak sa nikto nenájde, aerolínie si „dobrovoľníkov“ vyberú, no budú im musieť zaplatiť kompenzáciu; v závislosti od letovej trasy sa suma môže pohybovať od 250 € do 600 €. V prípade, že v daný deň už ďalšie letecké spojenie nie je možné, musí byť cestujúcim („dobrovoľníkom”) poskytnuté ubytovanie a jedlo. Treba mať na pamäti, že základom pre podanie žiadosti o kompenzáciu škody je včasné dostavenie sa na check-in.


V krízových situáciách sa oplatí mať po ruke spoľahlivý kontakt. Na konzultantov eSky.sk sa spoľahnúť určite môžete – sú pripravení pomôcť vám pri hľadaní toho najvýhodnejšieho spojenia.

Priamo na letisku musí byť každý cestujúci písomne informovaný o postupe, ako sa dopracovať ku kompenzácii.

Práva a povinnosti cestujúceho v rámci Európskej únie určuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004. Dokument nastavuje podmienky a postupy, na základe ktorých je možné získať náhrady a kompenzácie od leteckých spoločností.


Pozri aj: Pri cestovaní sú veľmi dôležité. 12 základných pravidiel etikety na letisku a v lietadle, ktorými by sa mal každý riadiť

Najnovšie články