Foto: unsplash

TikTok sa v posledných rokoch vyšvihol medzi tie najpopulárnejšie sociálne siete.

Ľudia prostredníctvom tejto platformy zdieľajú všetko, od receptov až po šialené výzvy, ako je napríklad varenie kurčaťa namočeného do liekov proti prechladnutiu. Už na prvý pohľad je tak jasné, že TikTok nie je celkom neškodný. V najnovšom výskume však vedci poukazujú na to, že môže privodiť úzkosti, depresie a zhoršiť pamäťové schopnosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Závislosť od TikToku zhoršuje pamäť

Najnovšia štúdia publikovaná v časopise International Journal od Environmental Research and Public Health ukazuje, že mladí ľudia, ktorí sú závislí od TikToku, podávajú horšie výkony v pamäťových testoch. Napríklad, je pre nich náročnejšie zapamätať si sekvenciu čísel. Ako píše portál Psypost, s veľkou pravdepodobnosťou je za pamäťový deficit zodpovedná úzkosť a depresia. A tieto pocity sú práve následkom závislosti od sociálnej siete.

Foto: unsplash

O závislosti od smartfónov a jej následkoch diskutujú vedci už dlho. Už viaceré štúdie poukázali na to, že nielen závislosť od sociálnych sietí, ale aj celkovo od smartfónov ovplyvňuje, akým spôsobom funguje naša pracovná pamäť. Pokiaľ ide o TikTok, sociálna sieť má viac ako 1,5 miliardy používateľov po celom svete. Väčšinu z nich pritom tvoria mladí ľudia a adolescenti.

Do tohto konkrétneho výskumu výskumníci oslovili 3 036 čínskych stredoškolákov, ktorí pravidelne využívajú TikTok. Ich úlohou bolo vyplniť niekoľko dotazníkov. Odborníkov zaujímalo, do akej miery sú stredoškoláci od TikToku závislí. Pýtali sa napríklad, ako používanie sociálnej siete zasahuje do ich každodenných aktivít, prípadne či pociťujú abstinenčné príznaky, ak k TikToku práve nemajú prístup.

Je potrebné vplyv na mentálne zdravie ľudí sledovať dlhodobo

Ďalší dotazník zas bol zameraný na mieru pociťovanej depresie, úzkosti a stresu. V ďalšom kroku bolo ich úlohou pracovať s číselnými sekvenciami, táto úloha mala otestovať ich pracovnú pamäť. Výsledky hovoria jednoznačne. Čím viac boli mladí ľudia od TikToku závislí, tým horší bol ich výkon v pamäťových testoch. Vyššie skóre dosahovali aj v dotazníkoch zameraných na depresiu, stres a úzkosť.

Foto: unsplash

Odborníci si myslia, že vysvetlením horších výsledkov v testoch je práve úzkosť a depresia. Rozdiely boli viditeľné aj medzi chlapcami a dievčatami. U chlapcov bolo badateľné vyššie skóre na škálach merajúcich úzkosť a depresiu a dosahovali aj horšie výsledky v pamäťových testoch. Samozrejme, na overenie týchto výsledkov bude potrebné vykonať ďalšie štúdie, ideálne longitudinálne, teda také, ktoré budú mentálne zdravie ľudí monitorovať dlhodobo.

Najnovšie články